HITTA UPPFÖDARE FÖR BOLOGNESE

Genom att använda en av de många uppfödare som återfinns på BBHC:s uppfödarlista kan Du som valpköpare vara säker på att uppfödaren endast använder hälsoundersökta djur i sin avel. För att säkerställa denna trygghet förbinder sig uppfödare på nedanstående lista att följa ett antal regler, vilka kan läsas i sin helhet här. Styrelsen kommer att genomföra kontroller en (1) gång i månaden att reglerna efterlevs.

Styrelsen vill emellertid påminna att samtliga uppfödare inom SKK:s organisation har informationsplikt gentemot sina valpköpare och ska vara väl förtrogna med RAS och följa de avelsrekommendationer som föreskrivs.

Svealand

Dalarna, Närke, Södermanland, Uppland, Värmland och Västmanland.


Xan-Liz

Inger & Åke Ohlson
Karlstad, Värmland
xan-liz.dinstudio.se
Maila mig

Götaland

Blekinge, Bohuslän, Dalsland, Gotland, Halland, Skåne, Småland, Västergötland, Öland och Östergötland.


Aquavit

Carina Johansson & Fanny Jonsson
Västra Frölunda, Västergötland
kennelaquavit.se
Maila oss