Uppfödare

Bolognese

Genom att använda en av de många uppfödare som återfinns på BBHC:s uppfödarlista kan Du som valpköpare vara säker på att uppfödaren endast använder hälsoundersökta djur i sin avel. För att säkerställa denna trygghet förbinder sig uppfödare på nedanstående lista att följa ett antal regler, vilka kan läsas i sin helhet här. Styrelsen kommer att genomföra kontroller en (1) gång i månaden att reglerna efterlevs.

Styrelsen vill emellertid påminna att samtliga uppfödare inom SKK:s organisation har informationsplikt gentemot sina valpköpare och ska vara väl förtrogna med RAS och följa de avelsrekommendationer som finns. Här kan Du läsa mer om avelsrekommendationerna för Bolognese.

Svealand

Dalarna, Närke, Södermanland, Uppland, Värmland och Västmanland.

Friends of Bolo

Nicole Lindholm Roscher
Kil, Värmland
friendsofbolo.se
Maila mig

Xan-Liz

Inger & Åke Ohlson
Karlstad, Värmland
xan-liz.dinstudio.se
Maila mig

Götaland

Blekinge, Bohuslän, Dalsland, Gotland, Halland, Skåne, Småland, Västergötland, Öland och Östergötland.

Amore Amorinas

Britt Skarhammar
Helsingborg, Skåne
bolognese-amore.se
Maila mig

Aquavit

Carina Johansson & Fanny Jonsson
Västra Frölunda, Västergötland
kennelaquavit.se
Maila oss