Uppfödare Bolognese

Genom att använda en av de många uppfödare som återfinns på BBHC:s uppfödarlistor kan Du som valpköpare vara säker på att uppfödaren endast använder hälsoundersökta djur i sin avel samt följer de avelsrekommendationer som finns,
Här kan Du läsa mer om avelsrekommendationerna för Bolognese.

Styrelsen vill emellertid påminna att samtliga uppfödare inom SKK:s organisation har informationsplikt gentemot sina köpare och ska vara väl förtrogna med RAS och följa de avelsrekommendationer som finns. 

Mellersta Sverige

Friends of Bolo

Nicole Lindholm Roscher
Kil, Värmland
friendsofbolo.se
friendsofbolo@telia.com

Xan-Liz

Inger & Åke Ohlson
Karlstad, Värmland
xan-liz.dinstudio.se
Inger_ohlson@hotmail.com

Södra Sverige

Amore Amorinas

Britt Skarhammar
Helsingborg, Skåne
bolognese-amore.se
info@bolognese-amore.se

Aquavit

Carina Johansson
Västra Frölunda, Västra Götaland
kennelaquavit.se
carina@kennelaquavit.se