Uppfödare Bolognese

Genom att använda en av de många uppfödare som återfinns på BBHC:s uppfödarlistor kan Du som köpare vara säker på att uppfödaren endast använder hälsoundersökta djur i sin avel.

Styrelsen vill emellertid påminna att samtliga uppfödare inom SKK:s organisation har informationsplikt gentemot sina köpare och ska vara väl förtrogna med RAS och följa de avelsrekommendationer som finns. Här kan Du läsa avelsrekommendationerna som gäller för Bolognese.

Mellersta Sverige

Friends of Bolo

Nicole Waldemarsdotter Näslund
Kil, Värmland
www.friendsofbolo.se
friendsofbolo@telia.com

Xan-Liz

Inger & Åke Ohlson
Karlstad, Värmland
www.xan-liz.dinstudio.se
Inger_ohlson@hotmail.com

Södra Sverige

Amore Amorinas

Britt Skarhammar
Helsingborg, Skåne
www.bolognese-amore.se
info@bolognese-amore.se

Aquavit

Carina Johansson
Västra Frölunda, Västra Götaland
www.kennelaquavit.se
carina@kennelaquavit.se