Medlemsavgift

Som medlem i BBHC får du tidningen BBHC-Vännen, medlemskap i SDHK, tävla i de olika pokaltävlangrenarna och mycket mer.
Naturligtvis behöver du inte vara Bolognese- eller Havanaisägare för att vara med i BBHC!

Enskild medlem          250kr/år 
Familjemedlem             50kr/år
Utländsk medlem       300kr/år
Länkavgift medlem      210kr/år


Så här betalar Du medlemsavgiften

 • Märk inbetalningen "Medlemskap" efterföljt av namn, adress och telefonnummer samt om möjligt e-post.
 • Inbetalning sker via plusgiro 52 16 22-1
 • För Dig som betalar från ett annat land sker inbetalning via
  IBAN: SE57 9500 0099 6042 0521 6221
  BIC: NDEASESS

OBS! För att ha ett sammanhängande medlemskap ska avgiften vara betald senast 31/1 varje år. Vid inbetalning 1/10 eller senare är man medlem även nästkommande år.

Önskar du tillgodoräkna dig poäng i Pokaltävlangrenarna måste medlemsavgiften vara betald före aktuell tävlingsdag.

Gåvomedlemskap

Som uppfödare kan Du skänka ett gåvomedlemskap till en köpare som inte tidigare är medlem i BBHC. Medlemskapet har samma giltighet och förmåner som ett vanligt medlemskap.

Gåvomedlemsavgift
För köpare bosatta i Sverige   150 kr
För övriga länder                      170 kr


Så här betalar Du gåvomedlemskapet

 • Märk inbetalningen "Gåvomedlem" efterföljt av kennelns/uppfödarens namn, hundens registreringsnummer samt köparens namn, adress, telefonnummer och om möjligt e-post.
 • Inbetalning sker via plusgiro 52 16 22-1
 • För Dig som betalar från ett annat land sker inbetalning via
  IBAN: SE57 9500 0099 6042 0521 6221
  BIC: NDEASESS

OBS! Endast en person per gåvomedlemskap. Oavsett när under året som ett gåvomedlemskapet ges är det giltigt för nästkommande år.

Är Du uppfödare, väntar/har valpar eller hanar?

Som medlem i BBHC och uppfödare/hanhundsägare är Du välkommen att använda Dig av våra hänvisningstjänster. Genom deltagande i dessa tjänster godkänner Du de regler som reglerar rätten till hänvisning på BBHC:s hemsida. Reglerna är rasbundna och finns att läsa i sin helhet här

Hänvisningsavgift
Uppfödarlista*        210kr per år och ras
Avelshanar**          210kr per år
Valphänvisning      gratis för uppfödare som återfinns på uppfödarlistorna
Parningsannons*** gratis för uppfödare som återfinns på uppfödarlistorna

*uppfödare som ger tre (3) gåvomedlemskap får gratis länkhänvisning för nästkommande år.
** uppfödare som återfinns på uppfödarlistorna innehar gratis hanhundslänk.
*** parningsannons övergår till valphänvisning om så önskas.

OBS! Uppfödare som ej återfinns på uppfödarlistorna kan i dagsläget inte använda sig av valphänvisning och parningsannonsering då styrelsen ämnar att under kommande årsmöte ansöka om eventuell avgift för dessa tjänster för icke anslutna uppfödare.


Så här betalar Du avgiften

 • Märk inbetalningen "Hänvisningsavgift".
 • Inbetalning sker via plusgiro 52 16 22-1
 • För Dig som betalar från ett annat land sker inbetalning via
  IBAN: SE57 9500 0099 6042 0521 6221
  BIC: NDEASESS
 • Skicka namn, kennelnamn, bostadsort, hemsideadress samt e-postadress (max en e-postadress/länk) till medlemsansvarig@bbhc.nu.

 • Uppge eventuellt telefonnummer om hemsida saknas. Om du saknar hemsida och önskar enbart text hänvisning så hjälper vi gärna till med det.

OBS! Avgiften ska vara betald senast 31/1 varje år, i annat fall tas uppgifterna bort från aktuell lista. Vid inbetalning 1/10 eller senare gäller avgiften även för nästkommande år; under förutsättning att medlemsavgiften betalas i tid.

Vid erhållande av nytt kennelnamn och en önskan om länk på BBHC:s hemsida, måste en kopia av godkänt namndiplom från SKK mejlas till medlemsansvarig.

Så här gör Du om länken blivit borttagen:
Observera att länkar inte automatiskt läggs ut på hemsidan igen efter att de blivit bortplockade utan du måste aktivt kontakta medlemsansvarig och uppge de uppgifter som ska läggas ut på BBHC:s hemsida.