MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgift

Som medlem i BBHC får du tidningen BBHC-Vännen, medlemskap i SDHK, tävla i de olika pokaltävlangrenarna och mycket mer.

Naturligtvis behöver Du inte vara Bolognese- eller Havanaisägare för att vara medlem i BBHC!

Enskild medlem          250kr/år 
Familjemedlem             50kr/år
Utländsk medlem       300kr/år
Länkavgift medlem      210kr/år

Läs om hur klubben använder Dina kontaktuppgifter här.


Så här betalar Du medlemsavgiften

 • Märk inbetalningen "Medlemskap" efterföljt av namn, adress, e-post och telefonnummer.
 • Inbetalning sker via plusgiro 52 16 22-1.
 • För Dig som betalar från ett annat land sker inbetalning via
  IBAN: SE57 9500 0099 6042 0521 6221
  BIC: NDEASESS

OBS! Önskar Du tillgodoräkna Dig poäng i Pokaltävlangrenarna måste medlemsavgiften vara betald före aktuell tävlingsdag.
Vid inbetalning 1/10 eller senare är man medlem även nästkommande år. 


Gåvomedlemskap

Som uppfödare kan Du skänka ett gåvomedlemskap till en köpare som inte tidigare är medlem i BBHC. Medlemskapet har samma giltighet och förmåner som ett vanligt medlemskap.

För köpare bosatta i Sverige   150 kr
För övriga länder                      170 kr


Så här betalar Du gåvomedlemskapet

 • Märk inbetalningen "Gåvomedlem" efterföljt av kennelns/uppfödarens namn, hundens registreringsnummer samt köparens namn, adress, e-post och telefonnummer.
 • Inbetalning sker via plusgiro 52 16 22-1
 • För Dig som betalar från ett annat land sker inbetalning via
  IBAN: SE57 9500 0099 6042 0521 6221
  BIC: NDEASESS

OBS! Endast en person per gåvomedlemskap. 

Är Du uppfödare, väntar/har valpar eller hanar?

Som medlem i BBHC och uppfödare/hanhundsägare är Du välkommen att använda Dig av våra hänvisningstjänster. Genom deltagande i dessa tjänster godkänner Du de regler som reglerar rätten till hänvisning på BBHC:s hemsida. Reglerna är rasbundna och finns att läsa i sin helhet här

Uppfödarlista                          210kr per år och ras
Avelshanar                              210kr per år
Valp-/parningsannonser*      210kr per annons

*Gratis för uppfödare som återfinns på uppfödarlistorna.


Så här betalar Du avgiften

 • Märk inbetalningen "Hänvisningsavgift".
 • Inbetalning sker via plusgiro 52 16 22-1
 • För Dig som betalar från ett annat land sker inbetalning via
  IBAN: SE57 9500 0099 6042 0521 6221
  BIC: NDEASESS
 • Skicka namn, kennelnamn, bostadsort, hemsideadress/FB-sida samt e-postadress (max en e-postadress) till medlembbhc@gmail.comInsända kontaktuppgifter är de som sedan publiceras på önskad hänvisningstjänst.

 • Din hänvisning presenteras på klubbens hemsida så snart betalningen är kontrollerad av medlemsansvarig.


OBS! Vid erhållande av nytt kennelnamn måste en kopia av godkänt namndiplom från SKK mailas till medlembbhc@gmail.com