Medlemsavgift

Som medlem i BBHC får du tidningen BBHC-Vännen, medlemskap i SDHK, tävla i de olika pokaltävlangrenarna och mycket mer.

Naturligtvis behöver Du inte vara Bolognese- eller Havanaisägare för att vara medlem i BBHC!

Enskild medlem          250kr/år 
Familjemedlem             50kr/år
Utländsk medlem       300kr/år
Länkavgift medlem      210kr/år


Så här betalar Du medlemsavgiften

 • Märk inbetalningen "Medlemskap" efterföljt av namn, adress, e-post och telefonnummer.
 • Inbetalning sker via plusgiro 52 16 22-1
 • För Dig som betalar från ett annat land sker inbetalning via
  IBAN: SE57 9500 0099 6042 0521 6221
  BIC: NDEASESS

OBS! Önskar Du tillgodoräkna Dig poäng i Pokaltävlangrenarna måste medlemsavgiften vara betald före aktuell tävlingsdag.
Vid inbetalning 1/10 eller senare är man medlem även nästkommande år. 

Gåvomedlemskap

Som uppfödare kan Du skänka ett gåvomedlemskap till en köpare som inte tidigare är medlem i BBHC. Medlemskapet har samma giltighet och förmåner som ett vanligt medlemskap.

För köpare bosatta i Sverige   150 kr
För övriga länder                      170 kr


Så här betalar Du gåvomedlemskapet

 • Märk inbetalningen "Gåvomedlem" efterföljt av kennelns/uppfödarens namn, hundens registreringsnummer samt köparens namn, adress, e-post och telefonnummer.
 • Inbetalning sker via plusgiro 52 16 22-1
 • För Dig som betalar från ett annat land sker inbetalning via
  IBAN: SE57 9500 0099 6042 0521 6221
  BIC: NDEASESS

OBS! Endast en person per gåvomedlemskap. Oavsett när under året som ett gåvomedlemskapet ges är det giltigt även för nästkommande år.

Har Du gett bort gåvomedlemskap?
Skriv gärna ut detta gåvobevis och ge till köparna! 

Är Du uppfödare, väntar/har valpar eller hanar?

Som medlem i BBHC och uppfödare/hanhundsägare är Du välkommen att använda Dig av våra hänvisningstjänster. Genom deltagande i dessa tjänster godkänner Du de regler som reglerar rätten till hänvisning på BBHC:s hemsida. Reglerna är rasbundna och finns att läsa i sin helhet här

Uppfödarlista                          210kr per år och ras
Avelshanar                              210kr per år
Valp-/parningsannonser*      210kr per annons

*Gratis för uppfödare som återfinns på uppfödarlistorna.


Så här betalar Du avgiften

 • Märk inbetalningen "Hänvisningsavgift".
 • Inbetalning sker via plusgiro 52 16 22-1
 • För Dig som betalar från ett annat land sker inbetalning via
  IBAN: SE57 9500 0099 6042 0521 6221
  BIC: NDEASESS
 • Skicka namn, kennelnamn, bostadsort, hemsideadress samt e-postadress (max en e-postadress/länk) till medlem@bbhc.se.

 • Uppge eventuellt telefonnummer om hemsida saknas. Om Du saknar hemsida och önskar enbart text hänvisning så hjälper vi gärna till med det.

OBS! Vid erhållande av nytt kennelnamn måste en kopia av godkänt namndiplom från SKK mailas till medlem@bbhc.se.