Hundutställning


Hundutställning är en populär och uppskattad aktivitet bland många av våra medlemmar. Förutom möjligheten att vinna priser och utmärkelser är hundutställning en viktig del i avelsutvärderingen där uppfödarnas avelsarbete synliggörs och utvärderas i syfte att behålla och förbättra rasens egenskaper enligt gällande rasstandard. 

Vad är en rasstandard?
Innan Du läser vidare kan det vara bra att veta vad en s.k. rasstandard är för något. Rasstandarden beskriver rasens historik, mentalitet och exteriör (utseendet på den "ideala hunden"). I standarden beskrivs också vad som inte är önskvärt hos rasen och kan vara såväl "små" fel till allvarliga och diskvalificerande fel.

Alla länder inom FCI ska förhålla sig till samma rasstandard och därmed bedöms Din hund mot samma idealhund oavsett om Du är i Sverige eller utomlands. Förutom att beskriva idealhunden för våra utställningsdomare utgör rasstandarden grunden för avelsarbetet i varje ras. 

På utställningsplatsen
På en hundutställning bedömer en auktoriserad domare hur hunden ser ut i förhållande till rasstandarden och tilldelas ett pris efter dennes kvalitet i förhållande till rasstandarden. Utöver hundens individuella kvalitet vinner den hund som domaren anser ligger närmast den "ideala hunden". De hundar som placerar sig i toppen har i sin tur chans att vinna certifikat och titlar av alla dess slag.

I en ras där många rasrepresentanter är anmälda till en och samma hundutställning är konkurrensen om topplaceringarna hård - men man ska inte glömma att man åker dit med samma hund som man kom dit med, oavsett hur det gått!

Att tävla utan att tävla
Idag behöver den som "bara" vill ha en bedömning av sin hund inte anmäla sig till en hundutställning utan vissa länsklubbar anordnar separata exteriörbedömningar där man får sin hund bedömd utifrån rasstandarden på samma sätt som på en hundutställning, men skillnaden är att bedömningen endast är individuell och därmed kan hunden ej tilldelas certifikat eller titlar såsom på en officiell hundutställning.