Statuter för BBHC:s Pokaltävlingar

Instiftade av Bolognese & Bichon Havanais Club (BBHC).
Reviderade och antagna på BBHC:s digitala årsmöte 2023-03-04


Allmänna regler
- BBHC:s styrelse äger rätt att ändra statuterna.
- Erhållna (ofta utländska) titlar får användas inom rasklubben trots att de inte registreras av SKK. Bevis på den erhållna titeln skickas till listansvarig för pokaltävlingen.

Medlemskap
- Tävlingarna endast öppna för BBHC:s medlemmar, såväl svenska som utländska medlemmar.
- Om hunden har fler än en ägare måste minst en vara medlem i BBHC.
- Ägarstatusen i SKK Hunddata gäller. Vid fodervärdsavtal där fodervärden står angiven som ägare ska denne anmäla till aktuell listansvarig om annan person än hen själv ska stå som ägare och tävlande i pokaltävlingen.
- Om ägaruppgifterna inte är offentliga på SKK Hunddata ska ägaren meddela aktuell listansvarig för pokallistan senast en (1) månad efter utställningen. Listansvarig gör ingen efterforskning på ägare!
- Medlemsavgiften måste vara inbetald före ifrågavarande utställning/tävling för att få tillgodoräkna sig sin hunds poäng.

Pokaltävlan
- Tävlingarna räknas per kalenderår. Sista datum för att sända in sina resultat är 31 december. 
- Resultatet till de olika pokaltävlingarna kan sändas in löpnande under hela året. Om möjligt hämtas resultaten av listansvarig från SKK Hunddata eller SKK:s digitala tävlingsresultat från respektive utställning.
- För sent inlämnade resultat lämnas utan hänseende.
- Resultat för vinnarpokalen, inklusive BIG och BIS, hämtas från SKK Hunddata.
- Samtliga officiella tävlingar i Sverige är poängberättigade (SKK och SDHK samt BBHC:s rasspecial).
- Det är hundens fem (5) bästa resultat som räknas i samtliga pokaltävlingar, med undantag för viltspårspokalen där de tre (3) bästa resultaten räknas. 
- I utställningsgrenarna tävlar raserna var för sig.
- I de arbetande grenarna tävlar raserna gemensamt.

Pokaler och kokarder
- Pokaler och kokarder är skänkta av BBHC. 
- Pokal och kokarder till vinnare i respektive pokaltävlan utdelas på årsmötet eller skickas till vinnaren.
- Vinnaren i varje pokaltävlangren erhåller pokal (se tabell nedan).
- De fem (5) bäst placerade i varje pokaltävlangren erhåller kokard (se tabell nedan).


1. Valppokal

Valpklassresultat gäller för valpar 4-9 månader från officiella utställningar arrangerade av SKK och SDHK. Även resultat från BBHC:s rasspecial gäller, dock inte rasspecialens BIS-placeringsresultat.

Om två hundar har samma poäng i slutsammanställningen räknas sex (6) utställningar. Detta gäller endast förstaplaceringen, övriga placeringar står på delad plats.

Valppokalens resultat hämtas om möjligt av listansvarig från SKK:s digitala tävlingsresultat, under förutsättning att tävlingen redovisas digitalt. I annat fall sänds samtliga placeringar in till listansvarig senast en (1) månad efter utställningen.


2. Årets debutant

Årets Debutant blir den tik och hane i respektive ras som under året debuterat i officiell klass och som blivit högst placerad på listan i Vinnarpokalen. Fler än en hund av varje kön kan erhålla tilteln "Årets debutant" i det fall de står på en delad plats på vinnarlistan.

Hundar som fyllt 2 år före innevarande år deltar inte i tävlingen som Årets Debutant. 


3. Vinnarpokal

I denna pokaltävling deltar endast hundar som tävlar i officiell klass, som erhållit Excellent och CK, med undantag för de hundar som tävlar i veteranklassen (se nedan).

Om två hundar har samma poäng i slutsammanställningen räknas sex (6) utställningar. Detta gäller endast förstaplaceringen, övriga placeringar står på delad plats.

Poängberäkningen för de vuxna hundarna görs i slutet av varje månad av listansvarig utifrån utställningsresultat publicerade på SKK Hunddata. Inga resultat behöver sändas in till listansvarig.


4. Veteranpokal

För att få tävla i veteranpokalen krävs det att hunden är anmäld och tävlar i veteranklass. En veteran som tävlar i veteranklass får inte tävla i Vinnarpokalen.

Om hunden fyllt 8 år under utställningsåret och anmäls i veteranklass vid kommande utställningar deltar fortsättningsvis i Veteranpokalen - därmed kan denna hund finnas på båda pokallistorna. Inga tidigare erhållna poäng under året flyttas från Vinnarpokalen till Veteranpokalen.

Poängberäkningen i Veteranpokalen sker på samma sätt som i Vinnarpokalen. Hunden ska ha erhållit excellent men behöver inte ha tilldelats CK för att erhålla poäng. Erhåller hunden CK och placerar sig i bästa hane/tik klass tillgodoräknas även dessa poäng i Veteranpokalen enligt poängberäkningen i Vinnarpokalen.

Om två hundar har samma poäng i slutsammanställningen räknas sex (6) utställningar. Detta gäller endast förstaplaceringen, övriga placeringar står på delad plats.

Veteranpokalens resultat hämtas om möjligt av listansvarig från SKK:s digitala tävlingsresultat, under förutsättning att tävlingen redovisas digitalt. I annat fall sänds samtliga placeringar in till listansvarig senast en (1) månad efter utställningen.


5. Uppfödarpokal

Uppfödare får endast delta med hundar som är födda i kenneln hen driver idag samt att kennelnamnet är godkänt av SKK.

Uppfödaren och samtliga ägare till de deltagande hundarna ska vara medlemmar i BBHC vid samtliga poänggivande utställningar samt vid fastställande av det slutgiltiga resultatet i Uppfödarpokalen.

Uppfödarpokalens resultat hämtas om möjligt av listansvarig från SKK:s digitala tävlingsresultat, under förutsättning att tävlingen redovisas digitalt. I annat fall sänds samtliga placeringar in till listansvarig senast en (1) månad efter utställningen.


6. Avelspokal

Samtliga ägare till de deltagande hundarna ska vara medlemmar i BBHC vid samtliga poänggivande utställningar samt vid fastställande av det slutgiltiga resultatet i Avelspokalen.

Avelspokalens resultat hämtas om möjligt av listansvarig från SKK:s digitala tävlingsresultat, under förutsättning att tävlingen redovisas digitalt. I annat fall sänds samtliga placeringar in till listansvarig senast en (1) månad efter utställningen.


7. Juniorhandlerpokal

För att få tävla i juniorhandling och tillgodoräkna resultat måste handlern vara medlem/familjemedlem i BBHC samt medlem i Svensk Hundungdom. Medlemskap i SHU är ett krav för att få tävla i juniorhandling (läs mer på https://www.skk.se/sv/SHU/).

I denna pokaltävlan tävlar man i sin ålderskategori, 10-13 år eller 14-17 år. Handlern kan tävla med hundar av olika ras dock skall flertalet av tävlingsresultaten vara med någon av BBHC:s raser.

Resultaten skickas in till listansvarig med uppgifter om tävlingsdatum och ort, hur många deltagare som startade, vilka poäng som erhållits samt vilken hund som handlern tävlat med.


8. Rallylydnadspokal

I denna pokaltävlan är det hundens deltagande som räknas och därför behöver inte hundföraren vara densamma vid varje tävling.

Om två hundar får samma resultat tillfaller priset den hund som tillgodoräknat sig poäng från de högsta klasserna. Detta gäller endast förstaplatsen, övriga placeringar får stå delade.

Resultaten skickas in till listansvarig och kan närsomhelst under året bytas ut, dock senast 31 december.


9. Lydnadspokal

I denna pokaltävlan är det hundens deltagande som räknas och därför behöver inte hundföraren vara densamma vid varje tävling.

Om två hundar har samma poäng tillfaller priset den hund som tillgodoräknat sig poäng från de högsta klasserna. Detta gäller endast förstaplaceringen, övriga placeringar får stå delade.

Resultaten skickas in till listansvarig och kan närsomhelst under året bytas ut, dock senast 31 december.


10. Noseworkpokal

I denna pokaltävlan är det hundens deltagande som räknas och därför behöver inte hundföraren vara densamma vid varje tävling. 

Om två hundar får samma poäng i slutsammanställningen tillfaller priset den hund som tillgodoräknat sig poäng från de högsta klasserna. Är hundarna i samma klass räknas resultat från sex (6) tävlingar. Detta gäller endast förstaplatsen, övriga placeringar får stå delade. Förutom nedanstående poäng så erhålls även för SSE, 3 poäng i varje klass från och med mars-24.

Resultaten skickas in till listansvarig och kan närsomhelst under året bytas ut, dock senast 31 december.

Från och med 4/3 2024 gäller även: SSE (särskilt samspelt ekipage) 3p


11.Viltspårspokal

I denna pokaltävlan är det hundens deltagande som räknas och därför behöver inte hundföraren vara densamma vid varje tävling.

Under tävlingsåret får max fem (5) viltspårprov lämnas in och poängberäkningen räknas från de tre (3) bästa resultaten. Om två hundar får samma poäng i slutsammanställningen räknas de fyra (4) bästa resultaten. OBS! Man får max lämna in två (2) prov för samma domare.

Resultaten skickas in till listansvarig och kan närsomhelst under året bytas ut, dock senast 31 december. Sänd in uppgifter om hundens kennelnamn, registreringsnummer och ägare samt kopia på viltspårsprotokollet.


12. Agilitypokal

I Agilitypokalen sammanräknas poäng och bonuspoäng från samtliga klasser som hunden har deltagit i.

Om två hundar får samma resultat i en klass räknas resultat från sex (6) tävlingar. Gäller endast förstaplatsen i en klass, övriga placeringar får stå delade.

Resultaten inlämnas till listansvarig. Sista resultatet för tävlingsåret inlämnas senast den 31 december.