KONTAKTUPPGIFTER  STYRELSEN

Ordförande

Monica Embretsen
Mail: ordforandebbhc@gmail.com

Ledamot 

Vice ordförande samt utställnings och aktivitetsansvarig
Katarina Mossberg

Mail: viceordforandebbhc@gmail.com

Ledamot

Sekreterare
Pernilla Mileteg
Mail: sekreterarebbhc@gmail.com

Ledamot

Kassör
Maria Nylander
Mail: kassorbbhc@gmail.com

Ledamot

Vice sekreterare
Marie Öhman Westling
Mail: vicesekreterarebbhc@gmail.com

Ledamot

Medlemsansvarig
Lena Öhlund
Mail: medlembbhc@gmail.com


Ledamot

Sammankallande: Avel & hälsa
Anne-Marie Öhqvist
Mail: avelbbhc@gmail.com

Suppleant 
Utställning och aktivitetsansvarig
Marie Hanoksson
Mail: utstallningbbhc@gmail.com


Revisorer

Jonas Ellström Tel. 070-332 07 71 
Jukka Posti  Tel. 070-533 42 65
Harriet Sandberg (suppleant) Tel. 070-284 02 61
Björn Hanoksson (suppleant) 

Valberedningen
valberedningbbhc@gmail.com

Sammankallande: Melissa Westergård Tel: 076-047 41 87
Kerstin Berntson
Linneá Posti