KONTAKTUPPGIFTER  STYRELSEN

Ordförande

Tf ordförande Maria Nylander
Mail: ordforandebbhc@gmail.com

Ledamot 

Vice ordförande
Maria Nylander

Mail: viceordforandebbhc@gmail.com

Ledamot

Sekreterare
Marie Öhman Westling
Mail: sekreterarebbhc@gmail.com

Ledamot

Vice sekreterare och medlemsansvarig
Pernilla Mileteg
Mail: medlembbhc@gmail.com

Ledamot

Sammankallande: Aktivitetskommittén
Melissa Westergård
Mail: mediabbhc@gmail.com


Ledamot

Sammankallande: Avel & hälsa
Monica Embretsen
Mail: avelbbhc@gmail.com

Suppleant 1

Kassör
Mona-Lisa Pellén
Mail: 
kassorbbhc@gmail.comRevisorer

Jonas Ellström Tel. 070-332 07 71 
Hans Andersson Tel. 072-234 13 03
Harriet Sandberg (suppleant) Tel. 070-284 02 61
Jukka Posti (suppelant) Tel. 070-533 42 65

Valberedningen
valberedningbbhc@gmail.com

Sammankallande: Lars Mossberg Tel. 070-689 20 41 
Kerstin Rattfeldt Tel. 072-723 20 11
Linneá Posti