Styrelsen


Ordförande

Linda Gustavsson
Mail: ordforande@bbhc.se

Ledamot 

Vice ordförande
Maria Nylander

Mail: viceordforande@bbhc.se

Ledamot

Sekreterare
Marie Öhman Westling
Mail: sekreterare@bbhc.se

Ledamot

Vice sekreterare och medlemsansvarig
Pernilla Mileteg
Mail: medlem@bbhc.se

Ledamot

Sammankallande: Utställningskommittén
Camilla Hansson
Mail: utstallning@bbhc.se

Ledamot

Sammankallande: Aktivitetskommittén
Melissa Westergård
Mail: aktiviteter@bbhc.se


Ledamot

Sammankallande: Avel & hälsa
Monica Embretsen
Mail: avel@bbhc.se

Suppleant 1

Kassör
Mona-Lisa Pellén
Mail: 
kassor@bbhc.se


Suppleant 2

Utställningskommittén
Linnéa Gedell
suppleant@bbhc.se

Revisorer
revisor@bbhc.se

Jonas Ellström Tel. 070-332 07 71 
Hans Andersson Tel. 072-234 13 03

Revisorsuppleanter 
revisor@bbhc.se

Harriet Sandberg Tel. 070-284 02 61 
Jukka Posti Tel. 070-533 42 65

Valberedningen
valberedningen@bbhc.se

Sammankallande: Lars Mossberg Tel. 070-689 20 41 
Kerstin Rattfeldt Tel. 072-723 20 11
Linneá Posti