GDPR

Källa: skk.se


Som medlem i BBHC samtycker man till att personuppgifter (namn, adress samt e-post) lagras i en Excel-fil som distribueras av medlemsansvarig. Listan används för att skicka ut nyhetsbrev samt information om klubben. En lista med enbart namn skickas till Svenska Dvärghundsklubben eftersom medlemskap i denna klubb ingår i medlemsavgiften. En likadan lista innehas av ansvarig för pokal tävlan för att kunna se vilka som har rätt att tävla om våra olika pokaler. Vänligen kontakta medlemsansvarig medlembbhc@gmail.com om man har invändningar.


Kort sammanfattning av dataskyddsförordningen (GDPR)
All behandling av personuppgifter ska vara laglig, korrekt och ske på ett öppet sätt för den registrerade. Detta innebär bland annat att din klubb ska ha ett stöd för sin behandling av uppgifterna, till exempel avtal, samtycke eller intresseavvägning.

När din klubb samlar in personuppgifter ska klubben ange ändamålet med insamlingen. Klubben ska dessutom ha rutiner för att uppgifterna är korrekta och uppdaterade – och att felaktiga uppgifter rättas eller raderas.

Din klubb får heller inte lagra personuppgifterna längre än nödvändigt. Vidare ska klubben med lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder se till att personuppgifterna behandlas så att det finns ett tillräckligt skydd mot bland annat obehörig eller otillåten behandling. Din klubb är personuppgiftsansvarig och ska visa att dessa grundläggande principer följs.

Personer som är registrerade får ökade rättigheter. Man har till exempel rätt att få felaktiga uppgifter rättade och i vissa fall även raderade eller att behandlingen begränsas.

Mycket av detta känner ni säkert igen från personuppgiftslagens regler. Men många av kraven blir skarpare inom flera områden.

Integritetsskyddsmyndigheten är den svenska tillsynsmyndigheten och ni hittar mer utförlig information på www.imy.se