Aktivitetsombud


Norrland

Helena Olofsson 070-250 90 94
Maila mig

Hälsingland

Sara Karlsson 070-531 73 97
Maila mig


Bohuslän

Sandra Svartz 076-029 79 29
Inger Haglund 070-972 70 98
Maila oss 


Stockholm

Gerd Söderlund 073-251 96 50
Berit Anderén 076-327 21 14
Maila oss


Västra

Elisabeth Jonsson 070-344 03 40
Maila mig

Sydväst

Louise Jönsson 073-330 85 72
Kristina Ermansson 073-383 81 83
Maila oss


Småland-Öland

Karin Doringer 070-494 69 13
Lise-Lotte Petersson 070-577 68 57
Maila oss 

Allmänna frågor om aktiviteter?
Kontakta gärna vår samordnare för aktiviteter:

Melissa Westergård
aktiviteter@bbhc.se eller använd formuläret.