Vår målsättning

BBHC är en officiell rasklubb för raserna Bolognese och Bichon havanais. Såsom rasklubb är BBHC ansluten till Svenska Dvärghundsklubben (SDHK) och ingår därmed som medlemsorganisation i Svenska Kennelklubben's riksorganisation för hundägare i Sverige (SKK). 

Målet med föreningen är att skapa bästa möjliga förutsättningar för medlemmarna och deras hundar genom att;
- Väcka intresse för och främja avel av exteriört fullgoda och friska hundar.
- Informera och ge kunskap om hundens fostran, utbildning och vård.
- Bevaka och arbeta med frågor som har ett avgörande allmänt intresse för hundägaren och hundägandet. 

Verksamhetsplan 2023

Genom följande verksamhetsplan vill vi skapa goda förutsättningar för hunden och hundägaren, främja intresset för en sund avel samt sprida kunskap om hundens beteende, fostran, utbildning och vård. Detta utför vi bl.a. genom att:

- Hålla minst 6 stycken styrelsemöten.
- Informera och stödja medlemmarna.
- Ge ut 4 nummer av BBHC-vännen.
- Arrangera BBHC Specialklubbsutställning under år 2023.
- Genomföra pokaltävlingar inom följande utställningskategorier:
       Vinstrikaste veteran, vuxen och valp i båda våra raser.
       Debutantpokal - tävlan om klubbens vinstrikaste nykomling.
       Uppfödarpokalen - tävlan om klubbens vinstrikaste uppfödare.
       Juniorhandlerpokalen - tävlan om klubbens framgångsrikaste juniorhandler.
- Genomföra pokaltävlingar inom följande arbetande hund kategorier:
       Agilitypokalen - tävlan om klubbens framgångsrikaste agilityhund.
       Viltspårspokalen - tävlan om klubbens framgångsrikaste viltspårhund.
       Rallylydnadspokalen - tävlan om klubbens framgångsrikaste rallylydnadshund.

- Planera uppfödarträffar under år 2023.

- Genom aktivitetsombuden arrangera träffar, hundpromenader m.m. för medlemmarna.
- Genom avelskommittéerna följa upp RAS, sammanställa och redovisa veterinära hälsoundersökningar, bistå med råd i avelsfrågor och inavelsberäkningar samt skriva artiklar i BBHC vännen.
- Deltaga i SDHK: s fullmäktige samt vid behov i kurser och konferenser arrangerade av SDHK eller SKK.
- Hålla hemsida och Facebooksida uppdaterad.
- Ha försäljning av medlemsartiklar via BBHC-shopen.