Avelsrådgivning

Bolognese

Avelsråden finns till för Dig!


Oavsett om Du är lite nyfiken på sjukdomar/hälsa eller är en rutinerad uppfödare så finns våra avelsråd till för att hjälpa Dig med Dina funderingar - tillsammans besitter våra avelsrådsrepresentanter en bred kunskapsbank kring avel och hälsa! Deras uppdrag gentemot klubben är att:

 • Sprida information och inbjuda till kontakt genom att använda klubbens informationskanaler (webbsida och klubbtidning).
 • Följa upp och utveckla Rasspecifika avelsstrategier (RAS) innehållande bland annat avelsrekommendationer genom att sammanställa och bearbeta data från SKK hunddata.
 • Hålla sig väl orienterad om rasernas status vad beträffar hälsa, mentalitet och exteriöra egenskaper.
 • Hålla sig väl orienterad om i raserna förekommande defekter utifrån uppgifter inrapporterade från ägare/uppfödare samt eventuella internationella kontakter.
 • Ge information till uppfödare om vad man bör tänka på/informera sig om inför avel.

Avelsrekommendationer

Dessa avelsrekommendationer är gällande för uppfödare av Bolognese
oavsett om uppfödaren är medlem i BBHC eller ej.


 • Att till avel använda endast friska individer, mentalt och fysiskt.
 • Avelsdjur bör ögonlysas en gång per år mellan 1 och 6 års ålder.
 • Ögonlysning ska vid parning inte vara äldre än 1 år.
 • Att endast använda avelsdjur utan symptom på ärftliga sjukdomar.
 • Avelsdjur bör patellaundersökas palpatoriskt en gång efter 1-1/2 års ålder.
 • Att inte använda individer i avel som inte har känd knäledsstatus.
 • Den rekommenderade inavelsgraden på en kull bör understiga 2,5 procent.
 • Att öka obesläktade individer (genom import och att prioritera parningar mellan individer som är obesläktade) och att inte upprepa samma kombination.
 • Att inte para en tik före 22 månaders ålder.
 • Att en tik inte får ha mer än 5 kullar enligt SKKs grundregler.
 • Att inte använda en hanhund i avel innan han har uppnått ålder för hälsotester som ögonlysning och patellaundersökning.
 • Att som uppfödare via sina valpköpare kontinuerligt utvärdera avkomman gällande ögonlysning, patellaundersökning och meddela resultatet till avelsrådet.

Vill Du ha avelsråd eller ett bollplank?

Kontakta Fredrika Rönnquist, sammankallande.
Tel. 070-402 65 51
Mail: avelsrad7@bbhc.nu eller använd formuläret här bredvid..

Vill Du prata med någon annan av våra kunniga avelsrådsrepresentanter?
Kontaktuppgifter till samtliga i avelsrådet finner Du här.