Avelsrådgivning

Bolognese

Missa inte nästa avel-/uppfödarkonferens!
Tema: Juridik


När? 2 april 13:00-15:00
Hur? Teams-länk

Tema för konferensen är juridik. Vi får en föreläsning av Terese Holmqvist som är jurist med inriktning mot försäkrings- och avtalsrätt, är hunduppfödare och driver webbplatsen djuridik.se.
Hon kommer att berätta om vårt ansvar enligt nya konsumentköplagen samt vad det innebär med upplysningsplikt som uppfödare.

Du har möjlighet att skicka in frågor gällande juridik som uppfödare/hanhundsägare inför denna konferens, så ska vi försöka få med svar på dessa under konferensen.Maila Dina frågor till avelsrad1@bbhc.nu senast den 10 mars.

Anmälan sker till webmaster@bbhc.nu senast 31 mars.

Avelsråden finns till för Dig!


Oavsett om Du är lite nyfiken på sjukdomar/hälsa eller är en rutinerad uppfödare så finns våra avelsråd till för att hjälpa Dig med Dina funderingar - tillsammans besitter våra avelsrådsrepresentanter en bred kunskapsbank kring avel och hälsa! Deras uppdrag gentemot klubben är att:

 • Sprida information och inbjuda till kontakt genom att använda klubbens informationskanaler (webbsida och klubbtidning).
 • Följa upp och utveckla Rasspecifika avelsstrategier (RAS) innehållande bland annat avelsrekommendationer genom att sammanställa och bearbeta data från SKK hunddata.
 • Hålla sig väl orienterad om rasernas status vad beträffar hälsa, mentalitet och exteriöra egenskaper.
 • Hålla sig väl orienterad om i raserna förekommande defekter utifrån uppgifter inrapporterade från ägare/uppfödare samt eventuella internationella kontakter.
 • Ge information till uppfödare om vad man bör tänka på/informera sig om inför avel.

Avelsrekommendationer

Dessa avelsrekommendationer är gällande för uppfödare av Bolognese
oavsett om uppfödaren är medlem i BBHC eller ej.


 • Att till avel använda endast friska individer, mentalt och fysiskt.
 • Avelsdjur bör ögonlysas en gång per år mellan 1 och 6 års ålder.
 • Ögonlysning ska vid parning inte vara äldre än 1 år.
 • Att endast använda avelsdjur utan symptom på ärftliga sjukdomar.
 • Avelsdjur bör patellaundersökas palpatoriskt en gång efter 1-1/2 års ålder.
 • Att inte använda individer i avel som inte har känd knäledsstatus.
 • Den rekommenderade inavelsgraden på en kull bör understiga 2,5 procent.
 • Att öka obesläktade individer (genom import och att prioritera parningar mellan individer som är obesläktade) och att inte upprepa samma kombination.
 • Att inte para en tik före 22 månaders ålder.
 • Att en tik inte får ha mer än 5 kullar enligt SKKs grundregler.
 • Att inte använda en hanhund i avel innan han har uppnått ålder för hälsotester som ögonlysning och patellaundersökning.
 • Att som uppfödare via sina valpköpare kontinuerligt utvärdera avkomman gällande ögonlysning, patellaundersökning och meddela resultatet till avelsrådet.

Vill Du ha avelsråd eller ett bollplank?

Kontakta Fredrika Rönnquist, sammankallande.
Tel. 070-402 65 51
Mail: avelsrad7@bbhc.nu eller använd formuläret här bredvid..

Vill Du prata med någon annan av våra kunniga avelsrådsrepresentanter?
Kontaktuppgifter till samtliga i avelsrådet finner Du här.