Avelsrådgivning

Bolognese

Avelsråden finns till för Dig!


Oavsett om Du är lite nyfiken på sjukdomar/hälsa eller är en rutinerad uppfödare så finns våra avelsråd till för att hjälpa Dig med Dina funderingar - tillsammans besitter våra avelsrådsrepresentanter en bred kunskapsbank kring avel och hälsa! Deras uppdrag gentemot klubben är att:

 • Sprida information och inbjuda till kontakt genom att använda klubbens informationskanaler (webbsida och klubbtidning).
 • Följa upp och utveckla Rasspecifika avelsstrategier (RAS) innehållande bland annat avelsrekommendationer genom att sammanställa och bearbeta data från SKK hunddata.
 • Hålla sig väl orienterad om rasernas status vad beträffar hälsa, mentalitet och exteriöra egenskaper.
 • Hålla sig väl orienterad om i raserna förekommande defekter utifrån uppgifter inrapporterade från ägare/uppfödare samt eventuella internationella kontakter.
 • Ge information till uppfödare om vad man bör tänka på/informera sig om inför avel.

Avelsrekommendationer

Dessa avelsrekommendationer är gällande för uppfödare av Bolognese
oavsett om uppfödaren är medlem i BBHC eller ej.

 • Att till avel använda endast friska individer, mentalt och fysiskt.
 • Avelsdjur bör ögonlysas en gång per år mellan 1 och 6 års ålder.
 • Ögonlysning ska vid parning inte vara äldre än 1 år.
 • Att endast använda avelsdjur utan symptom på ärftliga sjukdomar.
 • Avelsdjur bör patellaundersökas palpatoriskt en gång efter 1-1/2 års ålder.
 • Att inte använda individer i avel som inte har känd knäledsstatus.
 • Den rekommenderade inavelsgraden på en kull bör understiga 2,5 procent.
 • Att öka obesläktade individer (genom import och att prioritera parningar mellan individer som är obesläktade) och att inte upprepa samma kombination.
 • Att inte para en tik före 22 månaders ålder.
 • Att en tik inte får ha mer än 5 kullar enligt SKKs grundregler.
 • Att inte använda en hanhund i avel innan han har uppnått ålder för hälsotester som ögonlysning och patellaundersökning.
 • Att som uppfödare via sina valpköpare kontinuerligt utvärdera avkomman gällande ögonlysning, patellaundersökning och meddela resultatet till avelsrådet.

Vill Du ha avelsråd eller ett bollplank?

Hör gärna av Dig till någon av våra duktiga avelsrådsrepresentanter! Kontaktuppgifterna finner Du här nedan eller använd formuläret.

Fredrika Rönnquist, Sammankallande
Tel. 070-402 65 51        avelsrad7@bbhc.nu

Pia Sundqvist
Tel. 070-457 49 16        avelsrad5@bbhc.nu