Avelsråden finns till för Dig!


Oavsett om Du är lite nyfiken på sjukdomar/hälsa eller är en rutinerad uppfödare så finns våra avelsråd till för att hjälpa Dig med Dina funderingar - tillsammans besitter våra avelsrådsrepresentanter en bred kunskapsbank kring avel och hälsa! Deras uppdrag gentemot klubben är att:

- Sprida information och inbjuda till kontakt genom att använda klubbens informationskanaler (webbsida och klubbtidning).
- Följa upp och utveckla Rasspecifika avelsstrategier (RAS) innehållande bland annat avelsrekommendationer genom att sammanställa och bearbeta data från SKK hunddata.
- Hålla sig väl orienterad om rasernas status vad beträffar hälsa, mentalitet och exteriöra egenskaper.
- Hålla sig väl orienterad om i raserna förekommande defekter utifrån uppgifter inrapporterade från ägare/uppfödare samt eventuella internationella kontakter.
- Ge information till uppfödare om vad man bör tänka på/informera sig om inför avel.


Avelsrekommendationer


Dessa avelsrekommendationer är gällande för uppfödare av Bolognese oavsett om uppfödaren är medlem i BBHC eller ej.

- Att till avel använda endast friska individer, mentalt och fysiskt.
- Avelsdjur bör ögonlysas en gång per år mellan 1 och 6 års ålder.
- Ögonlysning ska vid parning inte vara äldre än 1 år.
- Att endast använda avelsdjur utan symptom på ärftliga sjukdomar.
- Avelsdjur bör patellaundersökas palpatoriskt en gång efter 1-1/2 års ålder.
- Att inte använda individer i avel som inte har känd knäledsstatus.
- Den rekommenderade inavelsgraden på en kull bör understiga 2,5 procent.
- Att öka obesläktade individer (genom import och att prioritera parningar mellan individer som är obesläktade) och att inte upprepa samma kombination.
- Att inte para en tik före 22 månaders ålder.
- Att en tik inte får ha mer än 5 kullar enligt SKKs grundregler.
- Att inte använda en hanhund i avel innan han har uppnått ålder för hälsotester som ögonlysning och patellaundersökning.
- Att som uppfödare via sina valpköpare kontinuerligt utvärdera avkomman gällande ögonlysning, patellaundersökning och meddela resultatet till avelsrådet.


Läs mer om Bolognese:

Vill Du läsa eller lyssna på tidigare föreläsningar?

Vill Du ha avelsråd eller ett bollplank?
Kontakta gärna avelsrådet med Dina funderingar.

avelbolognese@bbhc.se eller använd formuläret.

Vill Du prata med någon av våra kunniga avelsrådsrepresentanter vi telefon? Kontaktuppgifter till samtliga i avelsrådet finner Du här.