AVELSRÅD FÖR BICHON HAVANAIS

REVIDERING av RASSPECIFIKA AVELSSTRATEGIER, RAS, för bichon havanais

Det är nu tid att börja med att revidera RAS för bichon havanais.

Därför skulle vi i avelskommittén vara tacksamma för förslag på ändringar och eventuella tillägg i den från er medlemmar.

Ni hittar den nedan, klicka på Rasspecifika avelsstrategier.

Är ni intresserade av att eventuellt bidra till revideringen, läs igenom RAS och skicka in era förslag till avelhavanaisbbhc@gmail.com


Avelsråden finns till för Dig!


Oavsett om Du är lite nyfiken på sjukdomar/hälsa eller är en rutinerad uppfödare så finns våra avelsråd till för att hjälpa Dig med Dina funderingar - tillsammans besitter våra avelsrådsrepresentanter en bred kunskapsbank kring avel och hälsa! Deras uppdrag gentemot klubben är att: 

- Sprida information och inbjuda till kontakt genom att använda klubbens informationskanaler (webbsida och klubbtidning).
- Följa upp och utveckla Rasspecifika avelsstrategier (RAS) innehållande bland annat avelsrekommendationer genom att sammanställa och bearbeta data från SKK hunddata.
- Hålla sig väl orienterad om rasernas status vad beträffar hälsa, mentalitet och exteriöra egenskaper.
- Hålla sig väl orienterad om i raserna förekommande defekter utifrån uppgifter inrapporterade från ägare/uppfödare samt eventuella internationella kontakter.
- Ge information till uppfödare om vad man bör tänka på/informera sig om inför avel.Avelsrekommendationer


Dessa avelsrekommendationer är gällande för uppfödare av Bichon havanais oavsett om uppfödaren är medlem i BBHC eller ej.

Innan en parning sker rekommenderas att ta reda på så mycket fakta om bakomliggande hundar i de planerades valparnas stamtavla genom att kontakta relevanta personer för att på så sätt kunna reflektera över fördelar och nackdelar med kombinationen av föräldradjuren. Kopior på intyg av hjärtstatus och utländska hundars ögon-, patella och hjärtresultat skickas till avelsrådet.

- Att till avel använda endast friska individer, mentalt och fysiskt.
- Att till avel endast använda de hundar som har bra och rastypisk mentalitet.
- Avelsdjur bör ögonlysas ca 1 gång per år (med början vid ett års ålder upp till minst 6 års ålder).
- Ögonlysningen skall vid parning inte vara äldre än 1 år.
- Att endast använda avelsdjur utan symptom på ärftliga ögonsjukdomar.
- Avelsdjur bör patellaundersökas palpatoriskt en gång efter 1 års ålder.
- Att bara använda individer i avel som har patellastatus UA.
- Uppfödare ska observera och prioritera avel på individer med raka framben.
- Den rekommenderade inavelsgraden på en enskild kull bör vara högst 5%.
- Att öka obesläktade individer (genom import och/eller att prioritera parningar mellan individer som är obesläktade) och att helst inte upprepa samma kombination fler gånger än en.
- Att tik skall ha uppnått 22 månaders ålder före första parning och att en tik inte får ha mer än 5 kullar.
- Att hanhund i avel skall ha uppnått ålder för hälsotester som ögonlysning och patellaundersökning före första parning.
- Att som uppfödare via sina valpköpare kontinuerligt utvärdera avkomman gällande ögonlysning, patella- och hjärtundersökning.
- Att enbart använda hundar som är inom godkänd storlek i avel.

Dessutom ur RAS, rubrik Rasens population/avelsstruktur, Strategi: Rekommenderat antal avkommor efter en hanhund bör inte överstiga ca 60-65 hundar under en livstid, varav max 1/3 av avkomman före 3 års ålder.

Notering: Läs hela texten med förtydliganden av avelsrekommendationerna här.


Läs mer om Bichon havanais

Vill Du läsa eller lyssna på tidigare föreläsningar?

Söker Du mötesanteckningar från avelsrådet och statistik m.m.?

Vill Du ha råd eller ett bollplank?
Kontakta gärna vårt avelsråd med Dina funderingar.

avelhavanaisbbhc@gmail.com eller använd formuläret.

Vill Du prata med någon av våra kunniga avelsrådsrepresentanter vi telefon? Kontaktuppgifter till samtliga i avelsrådet finner Du här.