Avelsrådgivning

Bichon havanais

Avelsråden finns till för Dig!


Oavsett om Du är lite nyfiken på sjukdomar/hälsa eller är en rutinerad uppfödare så finns våra avelsråd till för att hjälpa Dig med Dina funderingar - tillsammans besitter våra avelsrådsrepresentanter en bred kunskapsbank kring avel och hälsa! Deras uppdrag gentemot klubben är att:

 • Sprida information och inbjuda till kontakt genom att använda klubbens informationskanaler (webbsida och klubbtidning).
 • Följa upp och utveckla Rasspecifika avelsstrategier (RAS) innehållande bland annat avelsrekommendationer genom att sammanställa och bearbeta data från SKK hunddata.
 • Hålla sig väl orienterad om rasernas status vad beträffar hälsa, mentalitet och exteriöra egenskaper.
 • Hålla sig väl orienterad om i raserna förekommande defekter utifrån uppgifter inrapporterade från ägare/uppfödare samt eventuella internationella kontakter.
 • Ge information till uppfödare om vad man bör tänka på/informera sig om inför avel.

Avelsrekommendationer

Dessa avelsrekommendationer är gällande för uppfödare av Bichon havanais

oavsett om uppfödaren är medlem i BBHC eller ej.

Innan en parning sker rekommenderas att ta reda på så mycket fakta om bakomliggande hundar i de planerades valparnas stamtavla genom att kontakta relevanta personer för att på så sätt kunna reflektera över fördelar och nackdelar med kombinationen av föräldradjuren.
Kopior på intyg av hjärtstatus och utländska hundars ögon-, patella och hjärtresultat skickas till avelsrådet.

 • Att till avel använda endast friska individer, mentalt och fysiskt
 • Att till avel endast använda de hundar som har bra och rastypisk mentalitet.
 • Avelsdjur bör ögonlysas ca 1 gång per år (med början vid ett års ålder upp till minst 6 års ålder).
 • Ögonlysningen skall vid parning inte vara äldre än 1 år.
 • Att endast använda avelsdjur utan symptom på ärftliga ögonsjukdomar.
 • Avelsdjur bör patellaundersökas palpatoriskt en gång efter 1 års ålder.
 • Att bara använda individer i avel som har patellastatus UA.
 • Uppfödare ska observera och prioritera avel på individer med raka framben.
 • Den rekommenderade inavelsgraden på en enskild kull bör vara högst 5%.
 • Att öka obesläktade individer (genom import och/eller att prioritera parningar mellan individer som är obesläktade) och att helst inte upprepa samma kombination fler gånger än en.
 • Att tik skall ha uppnått 22 månaders ålder före första parning och att en tik inte får ha mer än 5 kullar.
 • Att hanhund i avel skall ha uppnått ålder för hälsotester som ögonlysning och patellaundersökning före första parning.
 • Att som uppfödare via sina valpköpare kontinuerligt utvärdera avkomman gällande ögonlysning, patella- och hjärtundersökning.
 • Att enbart använda hundar som är inom godkänd storlek i avel.

Dessutom ur RAS, rubrik Rasens population/avelsstruktur, Strategi:

 • Rekommenderat antal avkommor efter en hanhund bör inte överstiga ca 60-65 hundar under en livstid, varav max 1/3 av avkomman före 3 års ålder.

Notering: Läs texten med förtydliganden av avelsrekommendationerna här.

Dokumentbank


Hälsoenkät

Här kan Du se tidigare års hälsoenkäter.


Senaste avelsrådsmötet

Här kan Du se tidigare mötesprotokoll.


Föreläsning


Hanhundsstatistik

Här kan Du se tidigare års hälsoenkäter. 


UppfödarträffFöreläsning


Kullstatistik

Här kan Du se tidigare mötesprotokoll.


Vill Du ha råd eller ett bollplank?

Hör gärna av Dig till någon av våra duktiga avelsrådsrepresentanter! Kontaktuppgifterna finner Du här nedan eller använd formuläret.

Johanna Rydin, Sammankallande
Tel. 070-966 40 45    avelsrad1@bbhc.nu

Tarja Arola Lundgren
Tel. 070-465 99 44    avelsrad2@bbhc.nu

Pelle Pettersson
Tel. 070-398 69 20   avelsrad3@bbhc.nu

Maud Johansson
Tel. 070-883 01 18      avelsrad4@bbhc.nu

Monica Embretsen
Tel. 070-274 33 54    avelsrad6@bbhc.nu