Aktivitetskommittén

Sammankallande: Melissa Westergård
Kontakt: aktiviteter@bbhc.se

Avelskommittéerna

Sammankallande Avel & hälsa: Monica Embretsen
Kontakt: avel@bbhc.se

Avelsråd Bichon havanais
Kontakt: avelhavanais@bbhc.se

Sammankallande: Johanna Rydin 070-966 40 45 
Tarja Arola Lundgren Tel. 070-465 99 44 
Pelle Pettersson Tel. 070-398 69 20 
Maud Johansson Tel. 070-883 01 18 
Monica Embretsen Tel. 070-274 33 54

Avelsråd Bolognese
Kontakt: avelbolognese@bbhc.se

Sammankallande: Fredrika Rönnquist 
Tel. 070-402 65 51 
Pia Sundqvist Tel. 070-457 49 16

Mediakommittén

Redaktionen
Sammankallande: Melissa Westergård 
Kontakt: redaktionen@bbhc.se

Webmaster 
Kontakt: webmaster@bbhc.se

Utställningskommittén

Sammankallande: Vakant
Kontakt: utstallning@bbhc.se

Resultaträknare för pokallistorna

Årets arbetande hundar
Sara Karlsson
arbetspokalen@bbhc.se

Årets utställningshundar
Lillemor Flodén Magnusson
utstallningspokalen@bbhc.se