BBHC Vännen

Som medlem i BBHC får Du vår tidning BBHC Vännen, vilken utkommer fyra gånger per år. I tidningen kan Du läsa om allt från kommande aktiviteter och information från styrelsen och avelsråden till reportage om hundhållning och pälsvård.

Har Du något som Du vill dela med Dig av?

Har Du varit med om en spännande resa eller prövat på en aktivitet som Du vill dela med Dig av? Eller varför inte en dikt om Din hund, eller bara en härlig bild! Redaktionen välkomnar Dig som medlem att sända in material till tidningen.  fungerar bland annat som annonsorgan för kommande aktiviteter inom klubben. Dessutom finns reportage från aktiviteter som genomförts över hela landet samt andra matnyttiga reportage och artiklar som rör hundar och pudlar specifikt.

Vill Du läsa tidigare upplagor av BBHC Vännen?

Som medlem i BBHC får Du inte bara en tryckt tidning fyra gånger om året i brevlådan utan Du får även tillgång till samtliga tidningar i digitalt format!

Manusstopp

Nr 1: 15 februari
Nr 2: 15 maj
Nr 3: 15 augusti
Nr 4: 15 november 

Vill Du annonsera i tidningen?

Kommersiell annons, helsida
- medlem 450kr
- ej medlem 900kr

Helsida: 150 kr medlem / 900kr ej medlem

Halvsida: 75kr medlem / 500kr ej medlem

Kvartssida: 50 kr medlem / 250kr ej medlem

Julannonser, endast färg
- mittuppslag: 900 kr
- helsida: 350 kr
- halvsida: 200 kr

Championannons, Rallylydnad, Agility och Viltspår
- halvsida gratis
- helsida 100 kr

Vill Du komma i kontakt med någon i redaktionskommittén?

Redaktionen 
Mona-Elisa Flodén Hansson
Nicole Lindholm Roscher
bbhcvannen@bbhc.nu eller använd formuläret.


Media kommunikatör och Webmaster
Linda Gustavsson
webmaster@bbhc.nu


Ansvarig utgivare BBHC Vännen: Lars Mossberg
Tryckeri: Hässleholms Tryckhop, Lena Gustafsson