Årets arbetande hundar

Viltspårspokalen

Poängställning

Inga resultat inrapporterade.

Vill Du vara med och tävla?

Kontakta Karolin Haglund via viltpokalen@bbhc.nu
eller använd formuläret.

Tävlingsresultat kan inlämnas under hela året till listansvarig, dock senast den 31 december.