Avelsrekommendationer Bolognese

Dessa avelsrekommendationer är gällande för uppfödare av Bolognese
oavsett om uppfödaren är medlem i BBHC eller ej.


Innan en parning sker rekommenderas att ta reda på så mycket fakta om bakomliggande hundar i de planerades valparnas stamtavla genom att kontakta relevanta personer för att på så sätt kunna reflektera över fördelar och nackdelar med kombinationen av föräldradjuren.

 • Att till avel använda endast friska individer, mentalt och fysiskt.
 • Avelsdjur bör ögonlysas en gång per år mellan 1 och 6 års ålder.
 • Ögonlysning ska vid parning inte vara äldre än 1 år.
 • Att endast använda avelsdjur utan symptom på ärftliga sjukdomar.
 • Avelsdjur bör patellaundersökas palpatoriskt en gång efter 1-1/2 års ålder.
 • Att inte använda individer i avel som inte har känd knäledsstatus.
 • Den rekommenderade inavelsgraden på en kull bör understiga 2,5 procent.
 • Att öka obesläktade individer (genom import och att prioritera parningar mellan individer som är obesläktade) och att inte upprepa samma kombination.
 • Att inte para en tik före 22 månaders ålder.
 • Att en tik inte får ha mer än 5 kullar enligt SKKs grundregler.
 • Att inte använda en hanhund i avel innan han har uppnått ålder för hälsotester som ögonlysning och patellaundersökning.
 • Att som uppfödare via sina valpköpare kontinuerligt utvärdera avkomman gällande ögonlysning, patellaundersökning och meddela resultatet till avelsrådet.