Nationell utställning i Stockholm

Datum: 10:e december

Plats: AW-arena

Mer information kommer senare.


Tips på boende!
Närmaste hotell:
Scandic Talk, Älvsjömässan
Best Western, Älvsjömässan


Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

Anmälningsavgifter

Valpklass  1 (4-6mån)                180 kr
Valpklass 2 (6-9mån)                180 kr
Juniorklass (9-18mån)              370 kr
Unghundsklass (18-24mån)     370 kr
Öppenklass (från 15mån)         370 kr
Championklass (från 15må       370 kr
Veteranklass (från 8 år)            180 kr

OBS! Rabatt vid anmälan från tredje hunden i officiell klass: 180 kr/hund.
Förtydligande: Hund 1 och 2 kostar 370 kr, hund 3 och 4 kostar 180 kr/hund.  

Betalningsinformation
Anmälningsavgiften sätts in på BBHC:s plusgirokonto 52 16 22-1 alternativt Swish 123-5707526.
Ange anmälda hundars registreringsnummer samt betalarens namn på betalningen.

För Dig som betalar från ett annat land
IBAN: SE57 9500 0099 6042 0521 6221
BIC: NDEASESS

Har Du frågor angående specialen?
...eller kanske har tips på sponsorer m.m. eller kanske vill hjälpa till.

Kontakta gärna vår samordnare för utställningar:
utstallning@bbhc.se eller använd formuläret.