Skutkärs Brukshundsklubb

13 maj

Anmälan skickas till aktiviteter@bbhc.se
Anmälningsavgift: 1000kr/ekipage

Ange följande uppgifter vid anmälan:
- Datum för BPH
- Namn på ägaren
- Adress, telefonnummer samt e-post
- Hundens reg.nummer, chipnummer samt namn på registreringsbeviset
- Klubbtillhörighet

Om Su inte äger hunden (t.ex. fodervärd) krävs ditt eget namn, telefonnummer och e-postadress utöver ovanstående uppgifter.
För deltagande i BPH krävs att ägaren alternativt föraren av hunden är medlem i klubb inom SKK-organisationen. Medlemsbevis ska uppvisas före start.

OBS! Om Du inte kommer med på det BPH Du har anmält till står Du kvar på BPH-listan för reserver!


Bro-Håbo Brukshundsklubb

21 maj

Anmälan skickas till aktiviteter@bbhc.se
Anmälningsavgift: 1000kr/ekipage

Ange följande uppgifter vid anmälan:
- Datum för BPH
- Namn på ägaren
- Adress, telefonnummer samt e-post
- Hundens reg.nummer, chipnummer samt namn på registreringsbeviset
- Klubbtillhörighet

Om Du inte äger hunden (t.ex. fodervärd) krävs ditt eget namn, telefonnummer och e-postadress utöver ovanstående uppgifter. 
För deltagande i BPH krävs att ägaren alternativt föraren av hunden är medlem i klubb inom SKK-organisationen. Medlemsbevis ska uppvisas före start.

Om Du inte kommer med på det BPH Du har anmält till står Du kvar på BPH-listan för reserver!


Nykvarns Hundhall

21 maj
10 platser


Anmälan skickas till beritanderen@gmail.com
Anmälningsavgift: 1000kr/ekipage

Allmänna frågor om BPH?
Kontakta gärna vår samordnare för aktiviteter:

Melissa Westergård
aktiviteter@bbhc.se eller använda formuläret.