Styrelsen


Ordförande

Lars Mossberg
Gustav Alberts väg 41
439 51 Åsa
Tel. 070-689 20 41
ordforande@bbhc.nu

Viceordförande

Linda Gustavsson
Åbyvägen 11, 
74951 Grillby
Tel. 070-7160485
viceordforande@bbhc.nu
kommitteeansvarig@bbhc.nu

Sekreterare

Marie Öhman Westling
Grusvägen 11
972 51 Luleå
Tel. 070-629 42 45
sekreterare@bbhc.nu


Kassör

Marie Hanoksson
Tortorp 202
444 92 Jörlanda
Tel. 070-767 90 30
kassor@bbhc.nu
 

Medlemsansvarig

Elise Alverönn
Villastad Västanskog
333 91 Smålandsstenar
Tel. 070-339 78 79
medlemsansvarig@bbhc.nu

Utställningsansvarig

Camilla Hansson
Rödklöverstigen 15
954 35 Gammelstad
Tel. 070-362 28 99
utsansvarig@bbhc.nu


BPH-/Aktivitetsombudsansvarig

Sara Karlsson
Gamla Sibovägen 66
823 91 Kilafors
Tel. 070-531 73 97
aktiv@bbhc.nu
bhpansvarig@bbhc.nu

BPH-/Aktivitetsombudsansvarig

Sandra Svartz
Kasenliden 4
451 98 Uddevalla
Tel. 076-029 79 29
aktiv@bbhc.nu
bphansvarig@bbhc.nu

Revisor

Jonas Ellström
Norra Åstorp 3, 699 92 Deje
Tel. 070-332 07 71
revisor2@bbhc.nu

Revisor

Hans Andersson
Grönlandsvägen 14, 961 46 Boden
Tel. 072-234 13 03
revisor1@bbhc.nu

Revisorsuppleanter 

Harriet Sandberg Tel. 070-284 02 61

Jukka Posti Tel.070-533 42 65
revisorsuppleant@bbhc.nu


Valberedning (sammankallande)

Kerstin Rattfeldt
Tel. 072-723 20 11
valberedning1@bbhc.nu

Valberedning

Noomi Öhman
Tel. 072-729 42 45
valberedning3@bbhc.nu


Webmaster

Linda Gustavsson
Tel.070-716 04 85
webmaster@bbhc.nu

BBHC-shoppen

Mia Lange
Tel. 076-830 31 40
bbhc.shoppen@gmail.com