Så här kan Du använda Dig av SKK:s databaser


SKK har flertalet verktyg för Dig som hundägare och några av dessa är avelsdata och hunddata, vilka Du kan använda för att söka information om allt från enskilda hundar till att se kull- och hälsostatistik. För Dig som är nyfiken och vill ha lite tips kring hundhållning och uppfödning finns dessutom SKK play med matnyttiga klipp att ta del av.

Hunddata

På Hunddata kan Du få tillgång till information om de hundar som är registrerade inom SKK. För att kunna söka på en hund behöver Du veta dennes namn i stamtavlan alternativt registreringsnummer. Notera att sökmotorn är känslig och stavning/specialtecken måste vara korrekt. Väl inne på den hund Du söker kan Du se dennes stamtavla, eventuella avkommor, officiella hälsoresultat, officiella tävlingsresultat samt uppgifter om uppfödaren och ev. ägaruppgifter.  

Avelsdata

På Avelsdata kan Du, tillskillnad från Hunddata, fördjupa Dig ytterligare i den hund Du söker information om då detta verktyg tillhandahåller en helhetsbild med såväl den enskilda hundens information som information om rasen i sin helhet gällande t.ex. hälsostatisk, vilka hundar som använts i avel och kullstatistik. I detta verktyg kan Du även göra provparningar där Du bl.a. får fram stamtavlor och inavelsberäkning på den tilltänkta kullen. Prata gärna med en av våra avelsrådsrepresentanter för eventuellt ytterligare information om en specifik hund eller parningsplaner!