Regler för uppfödarlistorna

Du som är uppfödare och medlem i BBHC är välkommen att vara med på vår uppfödarlista. Som ansluten uppfödare förbinder Du dig att bedriva avel utifrån nedanstående kriterier i syfte att säkerställa hälsostatusen för kommande generationer av Din ras.

Styrelsen vill emellertid påminna att samtliga uppfödare inom SKK:s organisation har informationsplikt gentemot sina köpare och ska vara väl förtrogna med RAS och följa de avelsrekommendationer som finns.

Styrelsen kommer att genomföra kontinuerliga kontroller i syfte att säkerställa att nedanstående regelverk följs. De uppfödare som inte följer regelverket kommer att tas bort från aktuell uppfödarlista under ett (1) års tid från det att länken tagits bort. Länkavgift för innevarande år betalas inte tillbaka.

Nedanstående kriterier uppfyllas av båda föräldradjuren vid parningstillfället

Ålder

Tiken ska ha uppnått en ålder om minst 22 månader.
Hanen ska ha uppnått en ålder om minst 12 månader.

Ögonlysning
a. Ögonlysning ska inte vara äldre än 1år.
b. Avelsdjur utan symptom på ärftliga ögonsjukdomar får användas i avel.
c. Diagnoser får ej dubblas i den aktuella kombinationen.
d. I de fall veterinären bedömer eventuell diagnos som "kan f.n. ej bedömas" (alternativt noterar att hunden bör undersökas igen) ska hunden ögonlysas om innan parning.

Patellaundersökning
Patellaundersökning ska vara gjord palpatoriskt en gång efter 1års ålder.
Resultatet av undersökningen ska vara:
- 0/0 för Bichon havanais.
- "känd patellastatus" för Bolognese.