Förtydligande angående
avelsrekommendationerna för Bichon havanais


Ögon /ögonlysning

 • Avelsdjur bör ögonlysas kontinuerligt upp till fyllda 6 år, vid parning skall ögonlysningen inte vara äldre än ett år. Vid parning med avelsdjur äldre än 7 år gäller den senaste ögonlysningen vid 6 år fyllda som godkänd. Därefter väljer uppfödaren själv om fler ögonlysningar ska göras.
 • Att endast använda avelsdjur utan symptom på ärftliga ögonsjukdomar. Om hunden får anmärkning/ar på SKK:s ögonundersökningsprotokoll bör ögonspecialist tillfrågas om hunden kan användas i avel trots denna/dessa.
 • Uppgifter om godkända veterinärer med specialkompetensen oftamologi finns på Svenska Sällskapet Veterinärer Oftamologi:s web-sida: www.ssvo.se
 • Vid användandet av hane utanför Sveriges gränser gäller samma rekommendationer att ögonlysningen inte ska vara äldre än ett år. Kopia av ögonlysningsresultat skickas till avelsrådet.
 • Importerad svenskregistrerad hund skall ha intyg utfärdat i Sverige före parning.

Knä-patella

 • Avelsdjur ska patellaundersökas palpatoriskt en gång efter 1- 2 års ålder av en veterinär med specialkompetens i hundens och kattens sjukdomar. Resultatet kommer att läggas in på SKK:s hunddata.
 • BBHC rekommenderar att endast använda hundar i avel som har patellastatus 0/0.
 • Vid användandet av hane utanför Sveriges gränser gäller samma rekommendationer för undersökning och resultat av patella som för hundar boende i Sverige. Kopia på patellastatus skickas till avelsrådet.
 • Importerad svenskregistrerad hund skall ha intyg utfärdat i Sverige före parning.

Hjärta

 • Avelsdjur bör hjärt-auskulteras innan första parning. Kopia på hjärtstatus skickas till avelsrådet. Att endast använda avelsdjur med hjärtstatus "normal" eller ua. Rasen har väldigt få fall av hjärtsjukdomar, men klubben väljer ändå att rekommendera undersökning där veterinären lyssnar på hjärtat innan avel. Det är en enkel och relativt billig undersökning, och innebär att avelsdjur blir undersökta i förebyggande syfte för att undvika framtida hälsoproblem. Det är en fördel att låta veterinär lyssna på hjärtat flera gånger under hundens liv för att hålla sig informerad om hundens hjärtstatus.
 • Vid användandet av hane utanför Sveriges gränser gäller samma rekommendationer för undersökning och resultat av hjärta som för hundar boende i Sverige.
 • Importerad svenskregistrerad hund skall ha intyg utfärdat i Sverige före parning.

Utvärdering av avkomma

Att kontinuerligt utvärdera avelsresultatet gällande fysisk och mental hälsa är ett bra sätt att i framtiden bibehålla god hälsa och undvika och förbättra hälsoproblem. Därför är det önskvärt att även hundar som inte går i avel ögonlyses, patella- och hjärtundersöks.

Korthår

Ibland kan det födas korthåriga havanaiser. De har oftast kort hår på ben och nos och en kortare päls på kroppen än den angivna pälslängden i FCI standarden, som vi uppfödare är skyldiga att följa i vårt avelarbete. FCI standarden säger: "Helhet: Den ska vara lågbent med lång, riklig och helst vågig päls. (...) Päls: Täckhåret skall vara mycket långt." Därför rekommenderar BBHC att korthåriga havanaiser inte ska användas i avel med hänvisning till FCI standarden angående päls. Eventuell reducering av valppriset kan göras.