Fördel med att köpa rashund


Förord
Det finns många fördelar med den organiserade uppfödningen av rashundar jämfört med blandrasuppfödning. Svenska Kennelklubben, SKK, rekommenderar alla som ska köpa en hund att välja en valp efter renrasiga föräldrar registrerade hos SKK. En av fördelarna med att köpa en hund som är registrerad i SKK är att Du vet att aveln har skett inom ett visst regelverk och under kontrollerade former. Uppfödare inom SKK får besök av SKKs egna kennelkonsulenter. Konsulenterna hjälper uppfödarna med råd om så behövs och kontrollerar att hundhållningen är bra samt att regler efterföljs. Upptäcker de allvarliga problem hos uppfödaren som inte rättas till har kennelkonsulenterna skyldighet att anmäla uppfödaren till SKKs disciplinnämnd och när det är motiverat även till länsstyrelsens djurskyddsinspektörer.

Kunskap om föräldrarna
Många rasklubbar har, för att förhindra spridning av ärftliga sjukdomar, infört krav på att veterinära undersökningar ska registreras centralt. Undersökningarna ska vara gjorda innan parning. SKKs uppfödare har därför tillgång till mängder av information om såväl de hundar de låter gå i avel som om rasen i stort. Det gör att uppfödarna kan välja ut hundar som kommer ge valpar som är så utseendemässigt tilltalande, funktionella och friska som möjligt.
     I blandrasavel har man i de flesta fall ingen aning om vad man korsar ihop, annat än att de två individerna är trevliga. Ibland har men inte ens brytt sig om det utan valpkullen är ett resultat av en slumpmässig parning.

Du vet vad Du får
En annan stor fördel med rashundar är att du har större chans att få en hund med de egenskaper du önskar. Hundraser som registrerats i kennelklubbar under lång tid är mycket homogena (lika inom rasen) eftersom de inte korsats med hundar från andra raser. Det innebär att du som valpköpare kan förvänta dig att just din valp har de egenskaper som beskrivs som typiska för rasen. Sedan finns det förstås alltid individuella skillnader hur homogen rasen än är.

Inköpspris
Ett vanligt argument för att köpa en blandrasvalp var tidigare att den var billigare. Men i dagens tider kan en blandras vara mycket dyrare än en rashund. Detta trots att en SKK-uppfödare har extra utgifter vad gäller stambokföring, meritering på utställning och prov, obligatoriska veterinärundersökningar med mera. Tänk på att inköpspriset bara är en liten del av kostnaderna under hundens livstid.

Blandraser varken friskare eller sjukare
Många gånger hörs argumentet att blandraser är friskare än rashundar men det finns det inga vetenskapliga belägg för. Vad som däremot är klart är att eftersom mycket av blandrasaveln sker utan att föräldradjuren har kontrollerats är det svårare att förutse vilken risk valparna har att drabbas av diverse sjukdomar.

Inga garantier - men goda förutsättningar!
Hundar är djur och deras utveckling styrs av många faktorer. Trots goda föresatser från uppfödare och valpköpare finns inga garantier för att valpen växer upp till en frisk, sund och glad hund. En valp som växer upp hos en engagerad och kunnig uppfödare - och omtänksam och vetgirig valpköpare - får dock en bra grund för att utvecklas till en glad, fin kompis och familjemedlem. Läs mer på SKK.se om råd till valpköpare!

Informationsplikt gentemot köpare
Samtliga uppfödare inom SKK:s organisation har informationsplikt gentemot sina köpare och ska vara väl förtrogna med rasens specifika avelsstrategier (RAS) och följa de avelsrekommendationer som finns. Vidare är uppfödare inom Svenska Kennelklubben skyldig att bl.a. följa SKK:s Grundregler där det stipuleras att man till avel "(..) endast använder hundar som inte har allvarlig sjukdom/funktionshinder och har ett gott och för rasen typiskt temperament" samt att man endast ska "genomföra parningskombinationer som utifrån tillgänglig information inte ökar risken för allvarlig sjukdom/funktionshinder hos avkomma". 

Svenska Kennelklubbens databaser
I SKKs e-tjänster Hunddata och Avelsdata kan du hitta information om den hund du för tillfället är spekulant på. Där kan du bl.a. läsa om de hälsoundersökningar, tävlingsresultat och mentalbeskrivningar som hunden och dennes föräldrar m.fl. kan ha gjort. Ta med fördel en titt där och samla information inför ett blivande köp.

Tips! Klicka på bilderna för att läsa SKK:s broschyr med råd inför köp eller titta på en av de många filmerna på SKK-play!