Årsmöte 2023 - Nytt datum!


Bichon Bolognese och Havanais club styrelse kallar samtliga medlemmar till årsmöte!

När? 4 mars 2023 kl.12:00
Hur? Mötet kommer att hållas digitalt via Teams.

Sista anmälningsdag: 25/2-23 kl.23:59
Sista dag för att sända in motioner: 11/2-23
Anmälan sker till arsmote2023@bbhc.nu


Hjärtligt välkomna!

Hur skickar jag motioner?

Motioner skickas till sekreteraren senast 11/2-23. Glöm inte att signera Din motion!
Motioner sänds via mail sekreterare@bbhc.nu eller via post till nedanstående adress.

Marie Öhman Westling
Grusvägen 11
972 51 Luleå

Hjälp - hur skriver jag en motion?
Det är egentligen inte så svårt att skriva en motion som är både korrekt och lättbegriplig. Följa bara följande enkla tips från SKK:

  • Rubrik - redan här ska du ange vad motionen handlar om 
  • Brödtext - här förklarar du bakgrunden till ditt förslag, och argumenterar för din sak. Som regel vinner du på att formulera dig kort och kärnfullt!
  • Yrkande - motionen ska avslutas med ett konkret förslag, som årsmötet ska kunna säga ja eller nej till.

Motionen ska vara underskriven av den eller de som står bakom den. Observera att en motion inte automatiskt får större tyngd bara för att den har många underskrifter! Om en motion mailas eller faxas till styrelsen, måste det ändå skickas ett original per post (man kan naturligtvis lämna originalet personligen också) och på originalet ska samtliga motionärers namnteckning finnas.


Exempel - Motion angående utdelning av vinnardiplom

Jyckeortens Kennelklubb började för några år sedan med utdelande av vinnardiplom till ägare av nyblivna champions. Detta är utmärkt, men varför begränsa det till bara utställnings- och lydnadschampion? Även agilitychampions, jaktchampions och andra borde väl uppmärksammas? Och kanske våra duktiga junior handlers?

Det vore också trevligt om diplomutdelningen kunde ske vid årsmötet. På så sätt kanske vi kan få fler årsmötesdeltagare?

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag att vinnardiplomen hädanefter utdelas på årsmötet och att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att undersöka vilka andra titlar eller utmärkelser som bör uppmärksammas

Jyckebo 080928 / Sara Nordin


Vill Du veta mer? Läs mer om hur ett årsmöte fungerar på skk.se.