Dokumentarkiv

Utställningspokaler

Här har vi sparat tidigare års listor över placerade hundar i Valp-, Vinnar- och Veteranpokalen.

Listorna 2016-2021
är under uppladdning, fler kommer inom kort!