Aktivitetsombuden

Aktivitetsombud för Norrland

Helena Olofsson 070-250 90 94
aktivitetsombudnorrland@bbhc.nu


Aktivitetsombud för Dalarna

Vakant
aktivitetsombuddalakretsen@bbhc.nu


Aktivitetsombud Västrakretsen

Susanne Gulbrandsen 070-516 78 55
Elisabeth Jonsson 070-344 03 40
aktivitetsombudvastra@bbhc.nu

Aktivitetsombud Hälsingland

Sara Karlsson 070-531 73 97
aktivitetsombudhalsinge@bbhc.nu


Aktivitetsombud för Stockholm

Gerd Söderlund 073-251 96 50
aktivitetsombudnorrastockholm@bbhc.nu


Aktivitetsombud för Sydvästkretsen

Louise Jönsson 073-330 85 72
Kristina Ermansson 073-383 81 83
aktivitetsombudsydvast@bbhc.nu

Allmänna frågor om aktiviteter?

Kontakta gärna vår aktivitetsombudsansvarig
Sara Karlsson.

Tel. 070-531 73 97
aktiv@bbhc.nu eller använd formuläret här bredvid.