Statuter för BBHC:s Pokaltävlingar

Instiftade av Bolognese & Bichon Havanais Club (BBHC)

Rev. och antagna på BBHC’s digitala Årsmöte 2021-05-23

 

 • Endast BBHC:s årsmöte äger rätt att ändra statuterna.
 • Tävlingen räknas per kalenderår och är endast öppen för BBHC:s medlemmar.
 • Medlemsavgiften måste vara inbetald före ifrågavarande utställning för att få tillgodoräkna sig sin hunds poäng.
 • Erhållna (ofta utländska) titlar får användas inom Rasklubben trots att de inte registreras av SKK. Bevis på den erhållna titeln skickas till listansvarig för pokaltävlingen.
 • Ägarstatusen i SKK:s hunddata gäller. Vid fodervärdsavtal där fodervärden står angiven som ägare i SKK’s hunddata ska ägaren anmäla till listansvarig för pokallistan om annan person än den som är registrerad i SKK’s hunddata ska stå som ägare och tävlande i pokaltävlingen. Om det finns fler än en ägare måste minst en vara medlem i BBHC
 • Om ägaruppgifterna inte är offentliga hos SKK för tävlande hund, skall ägaren meddela listansvarig för pokallistan senast en månad efter utställningen. Listansvarig gör ingen efterforskning på ägare!
 • Poängberättigade är alla officiella utställningar i Sverige. Poäng från hundens fem (5) bästa utställningar räknas.
 • Om två hundar har samma poäng räknas sex (6) utställningar för första platsen. Övriga placeringar står på delad plats
 • Pokal till respektive vinnare, utdelas på årsmötet. Den skänks av BBHC.
 • Kokarder, skänkta av BBHC, utdelas på årsmötet till nedanstående:
 1. Valpar 5 bästa hane/tik
 2. Årets debutanter hane/tik
 3. Vuxna 5 bästa hane/tik,
 4. Veteraner 5 bästa hane/tik
 5. Uppfödarna 5 bästa uppfödarna
 6. Juniorhandling 5 bästa båda klasserna
 7. Rallylydnad 5 bästa i rallylydnad
 8. Agility 5 bästa i agility
 9. Viltspårare 5 bästa viltspårarna
 10. Nosework 5 bästa i nosework
 11. Lydnad 5 bästa i lydnad

 

Poängberäkning för valpar, vuxna och veteraner

Endast de fyra (4) hundar som placerats i konkurrensbedömningen bästa hane och bästa tik tilldelas poäng. (Den vinnande hunden skall inte räknas).

 

 • BIR = 10 poäng + 1 poäng för samtliga slagna deltagande bolognese resp. bichon havanais i officiell klass.
 • BIM = 7 poäng + 1 poäng för varje slagen deltagande bolognese resp. bichon havanais i officiell klass inom könet.

 

 • 2:a placering = 5 poäng + 1 poäng för varje slagen deltagande bolognese resp. bichon havanais i officiell klass inom könet.

 

 • 3:e placering = 4 poäng + 1 poäng för varje slagen deltagande bolognese resp. bichon havanais i officiell klass inom könet.

 

 • 4:e placering = 3 poäng + 1 poäng för varje slagen deltagande bolognese resp. bichon havanais i officiell klass inom könet.

 

Poängberäkning vid placering BIS på SDHK-utställningar samt BIS och BIG-placering på SKK-utställningar

Poängberäkningen gäller även BIS-valp.

Poängberäkningen för Veteraner gäller för samtliga finalresultat.

 

BIS-SDHK/SKK

1:a Best in Show 20 poäng 2:a plats 18 poäng

3:e plats 16 poäng 4:e plats 14 poäng

 

BIG-SKK

1:a Best in Group 20 poäng 2:a plats 18 poäng

3:e plats 16 poäng 4:e plats 14 poäng

 

 

1.  Valppokal

Valpklassresultat (4 - 9 månader) gäller från SKK eller SDHK arrangerad officiell utställning. Även BBHC:s rasspecial ingår. Dock ingår inte BIS-placeringsresultatet från denna tävlan.

Om det finns fler än en ägare måste minst en vara medlem i BBHC

Resultatet skall skickas in till listansvarig senast en månad efter utställningen. Styrk deltagandet med en kopia av utställningskritiken. De som inkommer senare lämnas utan avseende.

Det sista resultatet tävlingsåret ska rapporteras senast den 31 december. Resultat som inlämnas senare anses ogiltiga och noteras inte.

OBS! Det är endast deltagande hundar som räknas! Valpar som är anmälda men inte kom till start, räknas inte som slagna hundar.

 

2.  Årets debutant

Årets Debutant blir den tik och hane i respektive ras som under året debuterat i officiell klass i Sverige och som blivit högst placerad på listan i BBHC’s pokaltävling.

Hundar som fyllt 2 år före innevarande år deltar inte i tävlingen som Årets Debutant. Deltagande hund ska både vara registrerad och bosatt i Sverige.

Andra listor i pokaltävlingen såsom bästa valp eller bästa veteran räknas inte med.

 

3.  Vinnarpokal

Endast hundar som deltar i officiell klass äger rätt att tävla om priset (från nio mån.) Poängberäkningen för de vuxna hundarna görs i slutet av varje månad av listansvarig.

De utställningar som kommer med vid varje uppdatering är de utställningsresultat som då finns tillgängliga på SKK’s hunddata.

 

 

4.  Veteranpokal

Hundar som fyllt 8 år under året och därmed blivit veteran går över till veteranklassen om de
är anmälda där. Inga tidigare erhållna poäng under året flyttas från vinnarpokalen
till Veteranpokalen.

För att få tävla i veteranpokalen krävs att veteranen är anmäld och tävlar i veteranklass.
En veteran som tävlar i veteranklass får inte tävla i vinnarpokalen.

Poängberäkning sker på samma sätt som för vinnarpokalen. En veteran behöver dock inte ck. för att erhålla poäng i veteranklass. Erhåller veteraner ck. och placerar sig i Bästa Hane/Bästa Tik klass, erhåller denne även poäng för den placeringen samt poängen för där slagna hundar.

Veteranresultaten skall skickas in till listansvarig senast en månad efter utställningen. Styrkt deltagandet med en kopia av utställningskritiken. De som inkommer senare lämnas utan avseende.

Poängberäkningen sker i slutet av varje månad av listansvarig. De utställningar som kommer med vid varje uppdatering är de utställningsresultat som då finns tillgängliga på SKK’s hunddata.

Det sista resultatet tävlingsåret ska rapporteras senast den 31 december. Resultat som inlämnas senare anses ogiltiga och noteras inte.

 

5.  Uppfödarpokal

Endast uppfödarklassresultat på av SKK eller SDHK arrangerad officiell utställning räknas. Även BBHC:s rasspecial ingår.

Tävlingen om årets uppfödarpokal är öppen för uppfödare som är medlemmar i och är anslutna till BBHC. Observera att uppfödaren endast får delta med hundar födda i samma prefix som kenneln han/hon driver idag och som är godkänt av SKK.

Både ägaren/ägarna till de deltagande hundarna samt uppfödaren skall ha varit medlem/medlemmar i BBHC vid samtliga poänggivande utställningar, samt vid fastställande av det slutgiltiga resultatet för Årets Uppfödare.

Poängberäkning med uppfödargrupp

Grupp med HP 1:a plats 10 poäng 2:a plats 8 poäng 3:e plats 6 poäng 4:e plats 4 poäng

 

BIS

1:a plats 20 poäng 2:a plats 18 poäng 3:e plats 16 poäng 4:e plats 14 poäng

Resultaten ska skickas in till listansvarig senast en månad efter utställningen. De som inkommer senare lämnas utan avseende.

Ange namn och reg.nr på samtliga hundar det gäller, de slagna grupperna, datum för utställning och vilka poäng uppfödargruppen är berättigad till.

Sista resultat för tävlingsåret ska rapporteras senast 31 december. Resultat som inlämnas senare anses ogiltiga och noteras inte.

 

 

6.  Juniorhandlerpokal

För att få tävla i juniorhandling och räkna resultat måste junioren dels vara medlem eller familjemedlem i BBHC samt vara medlem i svensk hundungdom http://www.skk.se/sv/SHU/ (gäller för att få tävla i Juniorhandling generellt).

Det finns två åldersklasser i juniorhandling 10 - 13 år och 14 - 17 år.

I pokaltävlingen får junioren tävla med hundar av olika ras. Flertalet av resultaten skall dock vara med någon av BBHC-klubbens raser.

Resultaten skickas in till listansvarig med uppgifter om var tävlingen har ägt rum, datum,

hur många deltagare som kom till start, vilka poäng som erhållits, vilken hund och som junioren tävlat med.

Sista resultat för tävlingsåret inlämnas senast den 31 december. De som inkommer senare lämnas utan avseende. Uppgifter om poäng m.m. finns för att hämta på SKK’s hunddata

 

7.  Rallylydnadspokal

Tävlingen räknas per kalenderår och är endast öppen för BBHC:s medlemmar. För att få tillgodoräkna sig sin hunds poäng måste medlemsavgiften vara betald före det

första tävlingstillfället man vill ska räknas. Om det finns fler än en ägare måste minst en vara medlem i BBHC.

Det är hundens deltagande som räknas, därför behöver inte föraren vara densamma vid varje tävling.

Endast resultat från officiella klasser får räknas i tävlingen om BBHC:s rallylydnadspokal.

Om två hundar får samma resultat tillfaller priset den hund som tillgodoräknat sig poäng från de högsta klasserna. Gäller endast förstaplatsen, övriga placeringar får stå delade.

För vinst av rallylydnadspokalen sammanräknas poäng från samtliga klasser hunden deltagit i. Resultaten finns att hämta på SKK’s hunddata

Rallylydnadspokalen delas ut på årsmötet och skänks av BBHC. Kokarder till de fem bästa hundarna delas på årsmötet och skänks av BBHC.

Poängen räknas för max 5 officiella tävlingar.

Resultaten skickas in till listansvarig och kan när som helst under året bytas ut. Sista resultatet för tävlingsåret inlämnas senast den 31 december. De som inkommer senare lämnas utan avseende.

Kvalificerande resultat är:

Minst 70 poäng i nybörjarklass Minst 75 poäng i fortsättningsklass Minst 80 poäng i avancerad klass Minst 90 poäng i mästarklass

Nybörjarklass

70 - 79p 2p

80 - 89p 3p

90 -100p 4p

Fortsättning (kvalificerat resultat ny gräns 75p)

75 - 79p 3p

80 - 89p 4p

90 - 100p 5p

Avancerad (kvalificerat resultat ny gräns 80p)

80 - 89p 5p

90 - 100p 6p

Mästarklass kvalificerat resultat ny gräns 90p)

90 - 100p 7p

Certifikat 2p Championtitel 5p

 

8.  Lydnadspokal

Tävlingen räknas per kalenderår och är endast öppen för BBHC:s medlemmar. För att få tillgodoräkna sig sin hunds poäng måste medlemsavgiften vara betald före det

första tävlingstillfället man vill ska räknas. Om det finns fler än en ägare måste minst en vara medlem i BBHC.

Det är hundens deltagande som räknas, därför behöver inte föraren vara densamma vid varje tävling.

Endast resultat från officiella klasser får räknas i tävlingen om BBHC:s lydnadspokal.

Om två hundar får samma resultat tillfaller priset den hund som tillgodoräknat sig poäng från de högsta klasserna. Gäller endast förstaplatsen, övriga placeringar får stå delade.

För vinst av lydnadspokalen sammanräknas poäng från samtliga klasser hunden deltagit i. Resultaten finns att hämta på SKK’s hunddata

Lydnadspokalen delas ut på årsmötet och skänks av BBHC. Kokarder till de fem bästa hundarna delas på årsmötet och skänks av BBHC.

Poängen räknas för max 5 officiella tävlingar.

Resultaten skickas in till listansvarig och kan när som helst under året bytas ut. Sista resultatet för tävlingsåret inlämnas senast den 31 december. De som inkommer senare lämnas utan avseende.

Startklass

Godkänt resultat 3p Uppflyttningsresultat 4p Lydnadsdiplom startklass 4p

Klass 1 3e pris 3p 2a pris 4p 1a pris 5p

Lydnadsdiplom klass 1 5p

Priser och uppflyttningar Startklass

Uppflyttningsresultat 160-200 p Godkänt resultat 120-under 160 p

Klass 1 - 3

1a pris 256-320 p

2a pris 224-under 256 p 3e pris 192-under 224 p

Klass 2 3e pris 4p 2a pris 5p 1a pris 6p

Lydnadsdiplom klass 2 6p

Klass 3 3e pris 5p 2a pris 6p 1a pris 7p

Lydnadsdiplom klass 3/Championat 7p

 

9.  Noseworkpokal

Statuterna kommer 2022

 

10.  Agilitypokal

 

Tävlingen räknas per kalenderår och är endast öppen för BBHC:s medlemmar. För att få tillgodoräkna sig sin hunds poäng måste medlemsavgiften vara betald före det första tävlingstillfället man vill ska räknas. Om det finns fler än en ägare måste minst en vara medlem i BBHC

Det är hundens deltagande som räknas, föraren behöver inte vara densamma vid varje tävling.

Endast resultat från officiella klasser får räknas i tävlingen om BBHC:s agilitypokal. Poäng från hundens fem (5) bästa lopp per klass under året får räknas. Om två hundar får samma resultat i en klass räknas resultat från sex (6) tävlingar. Gäller endast förstaplatsen i en klass, övriga placeringar får stå delade.

För vinst av Agilitypokalen sammanräknas poäng och bonuspoäng från samtliga de klasser hunden deltagit i. Resultaten inlämnas till listansvarig. Sista resultatet för tävlingsåret inlämnas senast den 31 december. De som inkommer senare lämnas utan avseende.

 

 

Poängberäkning för enskilda agilitylopp:

Klass 1

Klass 2

Klass 3

1:a = 10 poäng

1:a = 20 poäng

1:a = 40 poäng

2:a = 9 poäng

2:a = 19 poäng

2:a = 39 poäng

3:a = 8 poäng

3:a = 18 poäng

3:a = 38 poäng

4:a = 7 poäng

4:a = 17 poäng

4:a = 37 poäng

5-6 = 6 poäng

5-6 = 16 poäng

5-6 = 36 poäng

7-8 = 5 poäng

7-8 = 15 poäng

7-8 = 35 poäng

9-10 = 4 poäng

9-10 = 14 poäng

9-10 = 34 poäng

11-15 = 3 poäng

11-15 = 13 poäng

11-15 = 33 poäng

16-20 = 2 poäng

16-20 = 12 poäng

16-20 = 32 poäng

Genomfört lopp efter placering 20 ger 1 poäng (Ej vid diskvalificering.).

Genomfört lopp efter placering 20 ger 5 poäng (Ej vid diskvalificering.)

Genomfört lopp efter placering 20 ger 15 poäng (Ej vid diskvalificering.)

 

 

Tilläggspoäng:

Vid noll hinderfel 5 p

Vid noll tidsfel i klass 1 5 p Vid noll tidsfel i klass 2 15 p Vid noll tidsfel i klass 3 45 p Pinne:

Klass 1 5 p

Klass 2 25 p

Klass 3, SM-pinne 50 p

 

Uppflyttning:

Uppflyttning till klass 2 10 p

Uppflyttning till klass 3 25 p

 

Certifikat och champion, endast klass 3:

Certifikat 50 p

Champion 100 p

 

Åretsagilityhund(placering 1–10 i klass 3, 0 hinderfel och 0 tidsfel)

Bonus 50 p

Tilläggspoäng när hundens fem bästa lopp är sammanräknade:

För sammanlagd vinst i klass 1 får hunden 10 pluspoäng. För sammanlagd vinst i klass 2 får hunden 25 pluspoäng. För sammanlagd vinst i klass 3 får hunden 50 pluspoäng.

 

11. Viltspårspokal

Tävlingen räknas per kalenderår och är endast öppen för bologneser eller bichon havanaiser. Om det finns fler än en ägare måste minst en vara medlem i BBHC.

För att få tillgodoräkna sig sin hunds poäng måste medlemsavgiften vara betald före det första tävlingstillfället. Hunden skall vara registrerad i SKK.

Endast officiella viltspårprov får medräknas.

 

Poängberäkning

Anlagsprov 10 p

1.a pris i öppenklass 20 p

2.a pris i öppenklass 10 p

3.e pris i öppenklass 5 p Hederspris 10 p

Championat i Sverige eller annat land 20 p

Max 5 viltspårprov får lämnas in, poängberäkningen räknas från de tre bästa resultaten. Vid samma poäng tittar man på fler prov bakåt.

Max 2 prov för samma domare.

Anmälan till viltspårspokalen skickas till listansvarig med uppgifter om hundens kennelnamn, registreringsnummer och ägare samt kopia på viltspårsprotokollet.

Sista resultaten för tävlingsåret skall vara inlämnade senast den 31 december. De som inkommer senare lämnas utan avseende.