Statuter för BBHC:s Pokaltävlingar

Instiftade av Bolognese & Bichon Havanais Club (BBHC)

Reviderade och antagna på BBHC:s digitala Årsmöte 2021-05-23

 

Allmänna regler

 • Endast BBHC:s årsmöte äger rätt att ändra statuterna. 
 • Erhållna (ofta utländska) titlar får användas inom Rasklubben trots att de inte registreras av SKK. Bevis på den erhållna titeln skickas till listansvarig för pokaltävlingen. 

Medlemskap

 • Tävlingarna endast öppen för BBHC:s medlemmar. 
 • Vid fler än en ägare måste minst en vara medlem i BBHC.
 • Ägarstatusen i SKK Hunddata gäller. Vid fodervärdsavtal där fodervärden står angiven som ägare ska denne anmäla till aktuell listansvarig om annan person än hen själv ska stå som ägare och tävlande i pokaltävlingen.
 • Om ägaruppgifterna inte är offentliga på SKK Hunddata ska ägaren meddela aktuell listansvarig för pokallistan senast en (1) månad efter utställningen. Listansvarig gör ingen efterforskning på ägare! 
 • Medlemsavgiften måste vara inbetald före ifrågavarande utställning/tävling för att få tillgodoräkna sig sin hunds poäng. 

Pokaltävlan

 • Tävlingarna räknas per kalenderår. Sista datum för att sända in sina resultat är 31 december.
 • Resultatet till de olika pokaltävlingarna kan sändas in löpnande under hela året, med undantag för vinnarpokalen som hämtas från SKK Hunddata samt valp-, veteran- och uppfödarpokalen som ska sändas in senast en (1) månad efter utställningen.
 • Samtliga officiella tävlingar i Sverige är poängberättigade.
 • Det är hundens fem (5) bästa resultat som räknas i samtliga pokaltävlingar, med undantag för viltspårspokalen där de tre (3) bästa resultaten räknas. 

Pokaler

 • Pokaler och kokarder är skänkta av BBHC.
 • Pokal till vinnare i respektive pokaltävlan utdelas på årsmötet.   
 • Kokarder utdelas på årsmötet enligt nedanstående: 

 

De fem (5) bäst placerade i respektive kön

De fem (5) bäst placerade

Valpar                                                       

Årets debutant*                                        

Vuxna

Veteraner

 

 

 

*endast den bäst placerade i varje kön

Uppfödare

Juniorhandling 10-13år

Juniorhandling 14-17år

Rallylydnad

Lydnad

Nosework

Viltspår

Agility

1. Valppokal 


Valpklassresultat gäller officiella utställningar arrangerade av SKK och SDHK. Resultat från BBHC:s rasspecial ingår även i denna tävlan, dock ej inte BIS-placeringsresultatet.

Om två hundar har samma poäng i slutsammanställningen räknas sex (6) utställningar. Detta gäller endast förstaplaceringen, övriga placeringar står på delad plats.

Resultatet skall sändas till listansvarig senast en (1) månad efter utställningen; resultat som inkommer senare lämnas utan avseende. Styrk deltagandet genom att sända med en kopia av utställningskritiken.

2. Årets debutant 


Årets Debutant blir den tik och hane i respektive ras som under året debuterat i officiell klass i Sverige och som blivit högst placerad på listan i Vinnarpokalen. 

Hundar som fyllt 2 år före innevarande år deltar inte i tävlingen som Årets Debutant. Deltagande hund ska vara registrerad och bosatt i Sverige. 

3. Vinnarpokal 


I denna pokaltävlan deltar endast hundar som tävlar i officiell klass, med undantag för de hundar som tävlar i veteranklassen (se nedan).

Om två hundar har samma poäng i slutsammanställningen räknas sex (6) utställningar. Detta gäller endast förstaplaceringen, övriga placeringar står på delad plats.

Poängberäkningen för de vuxna hundarna görs i slutet av varje månad av listansvarig utifrån utställningsresultat publicerade på SKK Hunddata.

4. Veteranpokal 


För att få tävla i veteranpokalen krävs att hunden är anmäld och tävlar i veteranklass. En veteran som tävlar i veteranklass får inte tävla i Vinnarpokalen.

Om hunden fyllt 8 år under utställningsåret och anmäls i veteranklass vid kommande utställningar deltar fortsättningsvis i Veteranpokalen - därmed kan denna hund finnas på båda pokallistorna. Inga tidigare erhållna poäng under året flyttas från Vinnarpokalen till Veteranpokalen

Poängberäkningen i Veteranpokalen sker på samma sätt som i Vinnarpokalen med undantag att hunden inte behöver ha tilldelats CK för att erhålla poäng. Erhåller hunden CK och placerar sig i bästa hane/tik klass tillgodoräknas även dessa poäng i Veteranpokalen enligt poängberäkningen i Vinnarpokalen.

Om två hundar har samma poäng i slutsammanställningen räknas sex (6) utställningar. Detta gäller endast förstaplaceringen, övriga placeringar står på delad plats.

Veteranresultaten skall sändas till listansvarig senast en (1) månad efter utställningen; resultat som inkommer senare lämnas utan avseende. Styrk deltagandet genom att sända med en kopia av utställningskritiken.

 

Poängberäkning för Valp-, Veteran- och Vinnarpokal

 

Poängberäkning i rasbedömning

 

BIS (SKK/SDHK) och BIG (SKK)

BIR

10p + 1p**

BIS-1

20p

BIM

7p + 1p*

BIS-2

18p

2:a placering

5p + 1p*

BIS-3

16p

3:e placering

4p + 1p*

BIS-4

14p

4:e placering

3p + 1p*

 

 

 

 

BIG-1

20p

 

 

BIG-2

18p

 

 

BIG-3

16p

 

 

BIG-4

14p

** för samtliga slagna deltagare i officiell klass.
* för varje slagen deltagare i officiell klass inom respektive kön.
 

5. Uppfödarpokal 


Tävlingen om Uppfödarpokal är öppen för uppfödare som är medlemmar i BBHC. Observera att uppfödaren endast får delta med hundar födda i samma prefix som kenneln hen driver idag samt att kennelnamnet är godkänt av SKK. 

Både ägaren/ägarna till de deltagande hundarna och uppfödaren ska vara medlem/medlemmar i BBHC vid samtliga poänggivande utställningar samt vid fastställande av det slutgiltiga resultatet i Uppfödarpokalen.

I denna pokaltävlan erhåller uppfödare endast resultat från officiella utställningar arrangerade av SDHK och SKK samt BBHC:s rasspecial. 

Resultaten ska sändas till listansvarig senast en (1) månad efter utställningen (de resultat som inkommer senare lämnas utan avseende). Ange namn och reg.nr på samtliga hundar det gäller, de slagna grupperna, datum för utställning och vilka poäng uppfödargruppen är berättigad till. 

 

Poängberäkning för Uppfödarpokalen

 

Poäng för upf.grupp med HP

 

BIS (SKK/SDHK)

1:a placering

10p

BIS-1

20p

2:a placering

8p

BIS-2

18p

3:e placering

6p

BIS-3

16p

4:e placering

4p

BIS-4

14p

6. Juniorhandlerpokal 


För att få tävla i juniorhandling och tillgodoräkna resultat måste handlern vara medlem/familjemedlem i BBHC samt medlem i Svensk Hundungdom. Medlemskap i SHU är ett krav för att få tävla i juniorhandling (läs mer på http://www.skk.se/sv/SHU/ ).  

I denna pokaltävlan tävlar man i sin ålderskategori, 10-13 år eller 14-17 år. Handlern kan tävla med hundar av olika ras dock skall flertalet av tävlingsresultaten vara med någon av BBHC:s raser. 

 

Resultaten skickas in till listansvarig med uppgifter om tävlingsdatum och ort, hur många deltagare som startade, vilka poäng som erhållits samt vilken hund som handlern tävlat med. 

7. Rallylydnadspokal 


I denna pokaltävlan är det hundens deltagande som räknas och därför behöver inte hundföraren vara densamma vid varje tävling.

Om två hundar får samma resultat tillfaller priset den hund som tillgodoräknat sig poäng från de högsta klasserna. Detta gäller endast förstaplatsen, övriga placeringar får stå delade. 

Resultaten skickas in till listansvarig och kan närsomhelst under året bytas ut, dock senast 31 december.

 

Poängberäkning för Rallylydnadspokalen

 

Nybörjarklass

 

Fortsättningsklass

100-90p

4p

100-90p

5p

89-80p

3p

89-80p

4p

79-70p

2p

79-75p

3p

 

 

Avanceradklass

Mästarklass

100-90p

6p

100-90p

7p

89-80p

5p

Certifikat

2p

 

 

Championtitel

5p

8. Lydnadspokal 


I denna pokaltävlan är det hundens deltagande som räknas och därför behöver inte hundföraren vara densamma vid varje tävling.

Om två hundar har samma poäng tillfaller priset den hund som tillgodoräknat sig poäng från de högsta klasserna. Detta gäller endast förstaplaceringen, övriga placeringar får stå delade.

Resultaten skickas in till listansvarig och kan närsomhelst under året bytas ut, dock senast 31 december.

 

Poängberäkning för Lydnadspokalen

 

Startklass

 

Klass 1

Godkänt resultat

3p

1:a pris

5p

Uppflyttningsresultat

4p

2:a pris

4p

Lydnadsdiplom

4p

3:e pris

3p

 

Lydnadsdiplom

5p

 

Klass 2

Klass 3

1:a pris

6p

1:a pris

7p

2:a pris

5p

2:a pris

6p

3:e pris

4p

3:e pris

5p

Lydnadsdiplom

6p

Lydnadsdiplom

7p

9. Noseworkpokal 


I denna pokaltävlan är det hundens deltagande som räknas och därför behöver inte hundföraren vara densamma vid varje tävling.

Om två hundar får samma poäng i slutsammanställningen tillfaller priset den hund som tillgodoräknat sig poäng från de högsta klasserna. Är hundarna i samma klass räknas resultat från sex (6) tävlingar. Detta gäller endast förstaplatsen, övriga placeringar får stå delade.

Resultaten skickas in till listansvarig och kan närsomhelst under året bytas ut, dock senast 31 december.

 

Poängberäkning för Noseworkpokalen

 

Nosework

TSM / TEM

Godkänt

Doftprov*

100 p +

Diplom

100 p

 

99,5 -

75 p

74,5 -

50 p

49,5 -

25 p

24,5 -

1 p

Uppflyttning

Klass 1

3 p

8 p

4 p

3 p

2 p

1 p

0 p

10 p

Klass 2

3 p

10 p

5 p

4 p

3 p

2 p

1 p

15 p

Klass 3

3 p

12 p

6 p

5 p

4 p

3 p

2 p

20 p

* poäng erhålls endast en gång per hydrolat (doft)

 

Placeringspoäng

på totalen och/eller per gren

 

1:a placering

3 p

2:a placering

2 p

3:e placering

1 p

 

10.Viltspårspokal 


I denna pokaltävlan är det hundens deltagande som räknas och därför behöver inte hundföraren vara densamma vid varje tävling.

Under tävlingsåret får max fem (5) viltspårprov lämnas in och poängberäkningen räknas från de tre (3) bästa resultaten. Om två hundar får samma poäng i slutsammanställningen räknas de fyra (4) bästa resultaten. OBS! Man får max lämna in två (2) prov för samma domare. 

Resultaten skickas in till listansvarig och kan närsomhelst under året bytas ut, dock senast 31 december. Sänd in uppgifter om hundens kennelnamn, registreringsnummer och ägare samt kopia på viltspårsprotokollet. 

 

Poängberäkning för Viltspårspokalen

 

Anlagsprov

10 p

 

Öppenklass

Hederspris

10 p

1:a pris

20 p

Championat

20 p

2:a pris

10 p

 

 

3:e pris

5 p