Vid frågor eller eventuella oklarheter gällande poängberäkningen kontakta nedanstående:

 

Lena Lind

Anmälan till Årets bästa viltspårs-Bolognese/Havanais skickas till:

viltpokalen@bbhc.nu

Med anmälan skall följande vara med:

Kennelnamn på hunden och registreringsnummer

på hunden, ägarens namn, kopia på viltspårsprotokollet.

Övrigt: Se statuter för viltspårpokalen.

Ställningen i viltspårpokalen 2020

1:a Lekkerbiskens Domingo Lena Lind 40 p

2:a Långvalslidens Kajsa-Kavat Sandra Svatz 30 p

3:a Vikbrons Liv Sara Karlsson 10 p