Vid frågor eller eventuella oklarheter gällande poängberäkningen kontakta nedanstående:

 

Resultat mejlas till Malin Levin
Mail: agilitypokalen@bbhc.nu  

Övrigt: Se staruter för agilitypokalen