Vid frågor eller eventuella oklarheter gällande poängberäkningen kontakta nedanstående:

 

Du skickar själv in resultaten och kan när som helst under året byta ut dem.

Resultaten skickas till Sandra Malmberg på 

mail : rallylydnadpokalen@bbhc.nu

Övrigt: Se statuter för rallypokalen