Vid frågor eller eventuella oklarheter gällande poängberäkningen kontakta nedanstående:

Henriette Guldbaek Angelin  
Fajansvägen 61  
238 42 Oxie  
Tel. 070-600 39 31  
medlemsansvarig@bbhc.nu

 

Övrigt: Se statuter för Juniorhasndling