Vid frågor eller eventuella oklarheter gällande poängberäkningen kontakta nedanstående:

 

Du skickar själv in resultaten och kan när som helst under året byta ut dem.

Resultaten skickas till Sandra Malmberg på 

mail : rallylydnadpokalen@bbhc.nu

Övrigt: Se statuter för rallypokalen

Tooby

 

 

 

 

 

 

 

  Namn Ras Ägare / kontakt Tävling Poäng  Tabell Summa
1. Frisette's Tooby Dooby Doo Bichon Havanais Sanna Johansson Nybörjarklass 86 3  
        Nybörjarklass 84 3  
        Nybörjarklass 83 3  
        Nybörjarklass 82 3  
        Nybörjarklass 79 2  
        Titel RLD N   1 15
               
               
2. Semlans Alice Bichn Havanais Karolin Haglund Nybörjarklass 97 4  
        Nybörjarklass 90 4  
        Nybörjarklass 94 4  
        Titel RLD N   1  
              9