Vid frågor eller eventuella oklarheter gällande poängberäkningen kontakta nedanstående:

Lena Lind

Anmälan till Årets bästa viltspårs-Bolognese/Havanais skickas till:

viltpokalen@bbhc.nu

Med anmälan skall följande vara med:

Kennelnamn på hunden och registreringsnummer

på hunden, ägarens namn, kopia på viltspårsprotokollet.

Övrigt: Se statuter för viltspårpokalen.

Tequilaville's Zoraya

1.SEVCH NOVCH   
Tequilaville's Zoraya ”Zoraya” 20+20 = 40p
Ägare: Jannett Källänge