Vid frågor eller eventuella oklarheter gällande poängberäkningen kontakta nedanstående:

 

Henriette Guldbaek Angelin  
Fajansvägen 61  
238 42 Oxie  
Tel. 070-600 39 31  
medlemsansvarig@bbhc.nu

 

Övrigt: Se statuter för Juniorhasndling

Juniorhandling

Emme Angelin

Åldersgruppen 10-13år Slutresultat  
   
Emme Angelin 279 (36+83+105+55)
   
Mydog 4:a  36
   
Hässleholm 2:a  83
   
Vänersborg 1:a  105
   
Växjö 3:a  55