Bilder från specialen Luleå 2018-08-17

Foto Jukka Posti