Anmälningsavgifter BBHC Rasspecial

Valpklass                             180 kr
Juniorklass                          325 kr
Unghundsklass                   325 kr
Öppenklass                         325 kr
Championklass                   325 kr
Veteranklass                       225 kr

Flerhundsrabatt från tredje hunden i officiell klass. 
Att anmäla hund 3 och 4 osv kostar 150 kr/hund.