Slutresultat Rallypokalen 2017

Vinnare Rallypokalen 2017
Hunky-Dory Vikkidolce D´ugo

  Namn Ras Ägare / kontakt Tävling Poäng  Tabell Summa
1 Hunky-Dory Vikkidolce D´ugo Bolognese Gabriella Ekström Mästerklass 96 7  
        Mästerklass 90 7  
        Mästerklass 84 6  
        Mästerklass 84 6  
        Mästerklass 82 6 32
               
               
2 Facklans Xavanna "Heidi" Havanais Hanna Holm Nybörjarklass 96 4  
        Nybörjarklass 89 3  
        Fortsättningsklass 89 4  
        Fortsättningsklass 96 5  
        Fortsättningsklass 86 4  
        Titel RLD F   1  
        Titel RLD N   1 22
               
               
3 Polar Sweet's Valentin Havanais  Mona Viklund  Nybörjarklass 77 2  
        Fortsättningsklass 81 4  
        Fortsättningsklass 85 4  
        Fortsättningsklass 84 4  
        Fortsättningsklass 79 3  
        Titel RLD N   1  
        Titel RLD F   1 19
               
               
4 Portio Lions Satin Shadow Havanais  Mona Viklund  Nybörjarklass 93 4  
        Nybörjarklass 93 4  
        Nybörjarklass 98 4  
        Titel RLD N   1 13
               
               
5 Fläderlyckans Xtra Havanais  Margot Hörnqvist Fortsättningsklass 72 3  
        Fortsättningsklass 76 3  
        Fortsättningsklass 82 4 10
               
               
5 Callunavias Born To Boogie Havanais  Malin Gäfvert Nybörjarklass 92 4  
        Nybörjarklass 71 2  
        Nybörjarklass 86 3  
        Titel RLD N   1 10
               
               
7 Dancing Docks Ella Havanais  Mona Viklund Fortsättningsklass 99 5  
        Fortsättningsklass 74 3  
        Titel RLD F   1 9
               
               
8 Aquavit Shadow In The Night Bolognese Sandra Malmberg Mästerklass 75 5 5
               

Statuter för årets vinstrikaste Bolognese eller Havanais Rallylydnad

BBHC:s Rallylydnadspokal

Tävlingen räknas per kalenderår och är endast öppen för BBHC:s medlemmar. För att få tillgodoräkna sig sin hunds poäng måste medlemsavgiften vara betald före det första tävlingstillfälle man vill ska räknas.

Det är hundens deltagande som räknas, alltså behöver inte föraren vara densamma vid varje tävling.

Endast resultat från officiella klasser får räknas i tävlingen om BBHC:s rallylydnadspokal.

Om två hundar får samma resultat tillfaller priset den hund som tillgodoräknat sig poäng från de högsta klasserna. Gäller endast förstaplatsen, övriga placeringar får stå delade.

För vinst av rallylydnadspokalen sammanräknas poäng från samtliga klasser hunden deltagit i. Resultat skall vara införda senast 31/1.

Resultat som inkommer senare lämnas utan avseende. Rallylydnadspokalen delas ut på årsmötet och skänks av BBHC.

Vinnaren får själv stå för gravyr på pokalens sockel. Kokarder till de fem bästa hundarna delas på årsmötet och skänks av BBHC.

Om samma hund vinner Rallylydnadspokalen sammanlagt tre gånger får hunden behålla 
pokalen.

Poängräkning

Nybörjar Fortsättning Avancerad Mästar

90–100 poäng 4 poäng 5 Poäng 6 poäng 7 poäng

80–89 poäng 3 poäng 4 poäng 5 poäng 6 Poäng

70–79 poäng 2 poäng 3 poäng 4 poäng 5 poäng

100 poäng ger 2 extra poäng

3 st kvalificerande resultat i en klass (Diplom) ger 1 extra poäng.

Poängen räknas för max 5 officiella tävlingar.

Du skickar själv in resultaten och kan när som helst under året byta ut dem.

Resultaten skickas till Sandra Malmberg på

mail : rallylydnadpokalen@bbhc.nu

Nybörjar Fortsättning Avancerad Mästar