Statuter för årets vinstrikaste Bolognese eller Havanais Rallylydnad

BBHC:s Rallylydnadspokal

Tävlingen räknas per kalenderår och är endast öppen för BBHC:s medlemmar. För att få tillgodoräkna sig sin hunds poäng måste medlemsavgiften vara betald före det första tävlingstillfälle man vill ska räknas.

Det är hundens deltagande som räknas, alltså behöver inte föraren vara densamma vid varje tävling.

Endast resultat från officiella klasser får räknas i tävlingen om BBHC:s rallylydnadspokal.

Om två hundar får samma resultat tillfaller priset den hund som tillgodoräknat sig poäng från de högsta klasserna. Gäller endast förstaplatsen, övriga placeringar får stå delade.

För vinst av rallylydnadspokalen sammanräknas poäng från samtliga klasser hunden deltagit i. Resultat skall vara införda senast 31/1.

Resultat som inkommer senare lämnas utan avseende. Rallylydnadspokalen delas ut på årsmötet och skänks av BBHC.

Vinnaren får själv stå för gravyr på pokalens sockel. Kokarder till de fem bästa hundarna delas på årsmötet och skänks av BBHC.

Om samma hund vinner Rallylydnadspokalen sammanlagt tre gånger får hunden behålla 
pokalen.

Poängräkning

Nybörjar Fortsättning Avancerad Mästar

90–100 poäng 4 poäng 5 Poäng 6 poäng 7 poäng

80–89 poäng 3 poäng 4 poäng 5 poäng 6 Poäng

70–79 poäng 2 poäng 3 poäng 4 poäng 5 poäng

100 poäng ger 2 extra poäng

3 st kvalificerande resultat i en klass (Diplom) ger 1 extra poäng.

Poängen räknas för max 5 officiella tävlingar.

Du skickar själv in resultaten och kan när som helst under året byta ut dem.

Resultaten skickas till Sandra Malmberg på

mail : rallylydnadpokalen@bbhc.nu

Nybörjar Fortsättning Avancerad Mästar