Resultat Agilitypokalen 2017

1:a RLD N RLD F RLD A RLD M LP I FDI Hunky-Dory Vikkidolce d’Ugo Förare Per-Inge och Matilda Ekström 

2:a RLD N RLD F Hunky-Dory Incredible Förare Matilda Ekström

3:a Freja Förare Eva Lundström

4:a Gabbers Freedom on the rocks Förare Carina Björkman

5:a Ja-kar Tosi Tähti Förare Ann-Marie Pettersson                    

Statuter årets vinstrikaste Bolognese eller Havanais Agility

Tävlingen räknas per kalenderår och är endast öppen för BBHC:s medlemmar. För att få tillgodoräkna sig sin hunds poäng måste medlemsavgiften vara betald före det första tävlingstillfälle man vill ska räknas.

Det är hundens deltagande som räknas, alltså behöver inte föraren vara densamma vid varje tävling.

Endast resultat från officiella klasser får räknas i tävlingen om BBHC:s agilitypokal. Poäng från hundens fem (5) bästa lopp per klass under året får räknas. Om två hundar får samma resultat i en klass räknas resultat från sex (6) tävlingar.

Gäller endast förstaplatsen i en klass, övriga placeringar får stå delade.

För vinst av Agilitypokalen sammanräknas poäng och bonuspoäng från samtliga de klasser hunden deltagit i.

Agilitypokalen delas ut på årsmötet och skänks av BBHC. Vinnaren får själv stå för gravyr på pokalens sockel. Kokarder till de fem bästa i varje klass delas på årsmötet och skänks av BBHC.

Om samma hund vinner Agilitypokalen sammanlagt tre gånger får hunden behålla pokalen.

Resultat mejlas till Malin Levin
Mail: agilitypokalen@bbhc.nu

Poängberäkning för enskilda agilitylopp: Klass 1

Klass 2

Klass 3

1:a = 10 poäng

1:a = 20 poäng

1:a = 40 poäng

2:a = 9 poäng

2:a = 19 poäng

2:a = 39 poäng

3:a = 8 poäng

3:a = 18 poäng

3:a = 38 poäng

4:a = 7 poäng

4:a = 17 poäng

4:a = 37 poäng

5-6 = 6 poäng

5-6 = 16 poäng

5-6 = 36 poäng

7-8 = 5 poäng

7-8 = 15 poäng

7-8 = 35 poäng

9-10 = 4 poäng

9-10 = 14 poäng

9-10 = 34 poäng

11-15 = 3 poäng

11-15 = 13 poäng

11-15 = 33 poäng

16-20 = 2 poäng

16-20 = 12 poäng

16-20 = 32 poäng

Genomfört lopp efter placering 20 ger 1 poäng (Ej vid diskvalificering.).

Genomfört lopp efter placering 20 ger 5 poäng (Ej vid diskvalificering.)

Genomfört lopp efter placering 20 ger 15 poäng (Ej vid diskvalificering.)

 

 1. Tilläggspoäng:Vid noll hinderfel = 5 p Vid noll tidspel i klass 1 = 5 p Vid noll tidspel i klass 2 = 15 p Vid noll tidsfel i klass 3 = 45 p

            Pinne:Klass 1 = 5 p Klass 2 = 25 p

                        Klass 3, SM-pinne = 50 p Uppflyttning:

                        Uppflyttning till klass 2 = 10 p

                        Uppflyttning till klass 3 = 25 p

  Certifikat och champion, endast klass 3:Certifikat = 50 p Champion = 100 p

  Poäng till Årets agilityhund (placering 1-10 i klass 3, 0 hinderfel och 0 tidsfel): Bonus: 50 p

   

  2. Tilläggspoäng när hundens fem bästa lopp är sammanräknade:

                        För sammanlagd vinst i klass 1 får hunden 10 pluspoäng.

                        För sammanlagd vinst i klass 2 får hunden 25 pluspoäng.

                        För sammanlagd vinst i klass 3 får hunden 50 pluspoäng.