SLUTSTÄLLNING I VILTSPÅRPOKALEN 2017

VILTSPÅRPOKALEN 2017  
   
1. Sjöhemmets Mr Utzi Mustang      50 (10+20+20)
Ägare: Anette Lomarker  
   
2. Havannavillea Cheeky Contessa   30 (10+20)
Ägare: Ulrika Kvarnström  
   
3. Lekkerbiskens Domingo                     20 (20)
Ägare: Lena Lind  
   
4. Sweet Bichamons Temting Sourse.   20 (20)
Ägare: Linnea Kvarnström  
   
5. Cinnamon Suger Von der Old'N         10 (10)
Ägare: Mimmi Nylander  

Statuter Viltspårpokalen

 

Statuter årets vinstrikaste Bolognese eller Havanais Viltspår

1. Tävlingen räknas per kalenderår och är endast öppen för BBHC:s medlemmar. För att få tillgodoräkna sig sin hunds poäng måste medlemsavgiften vara betald före det första tävlingstillfället. Hunden skall vara registrerad i SKK.

2. Endast officiella viltspårprov får medräknas.

3. Poängberäkning

Anlagsprov: 10 p

1.a pris i öppenklass 20 p

2.a pris i öppenklass 10 p

3.e pris i öppenklass 5 p

Hederspris 10 p

Championat i Sverige eller

annat land 20 p

Max 5 viltspårprov får lämnas in, poängberäkningen räknas från de 3 bästa resultaten.

Vid samma poäng tittar man på fler prov bakåt.

Max 2 prov för samma domare.

Anmälan till Årets bästa viltspårs-Bolognese/Havanais skickas till:

viltpokalen@bbhc.nu

Med anmälan skall följande vara med:

Kennelnamn på hunden och registreringsnummer

på hunden, ägarens namn, kopia på viltspårsprotokollet.