Avelsrekommendationer Bolognese

Dessa avelssrekommendationer gäller för alla uppfödare av Bologneser oavsett om

uppfödaren är medlem i BBHC eller ej

· att till avel använda endast friska individer, mentalt och fysiskt

· avelsdjur bör ögonlysas en gång per år mellan 1 och 6 års ålder

· ögonlysning ska vid parning inte vara äldre än 1 år

· att endast använda avelsdjur utan sympton på ärftliga sjukdomar

· avelsdjur bör patellaundersökas palpatoriskt en gång efter 1-1/2 års ålder

· att inte använda individer i avel som inte har känd knäledsstatus

· den rekommenderade inavelsgraden på en kull bör understiga 2,5 procent

· att öka obesläktade individer (genom import och att prioritera parningar mellan individer som

är obesläktade) och att inte upprepa samma kombination

· att inte para en tik före 22 månaders ålder

· att en tik inte får ha mer än 5 kullar enligt SKKs grundregler

· att inte använda en hanhund i avel innan han har uppnått ålder för hälsotester som

ögonlysning och patellaundersökning

· att som uppfödare via sina valpköpare kontinuerligt utvärdera avkomman gällande

ögonlysning, patellaundersökning och meddela resultatet till avelsrådet.

PRA Projekt slutversion

Viktig information Bolognese PRA

Uppdatering Bolognese PRA

Agria Djurförsakring PRA