På gång i höst!

Avelsrådet för Bichon Havanais planerar en ny digital träff för havanaisuppfödare och ägare av avelshanar.
Preliminärt datum den 2:a eller 3:e oktober - reservera gärna dessa datum i kalendern! Denna gång tänker vi oss en diskussion om havanaisen förr och nu - rasens utveckling kontra de första europeiska/svenska havanaiserna.
Mer information och exakt datum kommer senare. Varmt välkomna!

Digital träff för uppfödare och hanhundsägare 21-10-03

Havanaisen förr och nu

Patellaluxation Bichon Bolognese och Havanais 2021

Samma lösenord som för övriga dokument på hemsidan gäller.
Efter att lösenordet fyllts i ska filen öppnas som skrivskyddad och inget lösenord ska fyllas i.
//Lars

Patellaluxation Bichon Bolognese och Havanais 2021

Samma lösenord som för övriga dokument på hemsidan gäller.

Ögonsjukdomar Bichon Bolognese och Havanais

Samma lösenord som för övriga dokument på hemsidan gäller.
Efter att lösenordet fyllts i ska filen öppnas som skrivskyddad och inget lösenord ska fyllas i.
//Lars

Ögonsjukdomar Bichon Bolognese och Havanais

Samma lösenord som för övriga dokument på hemsidan gäller.

Digital uppfödarträff 20/3 2021

Samtliga uppfödare som är medlemmar i BBHC inbjuds till uppfödarträff 20/3 2021.

Anmälan görs till den avelsrad1@bbhc.nu 
Tänk på att ange den e-postadress som ni vill att inbjudan ska gå till. 
Sista anmälningsdag är 15/3 2021

Här kan du skriva förslag på vad du vill ska avhandlas.

Avelskommitte och styrelse kommer tillsammans sätta ihop ett program för dagen.

Program för dagen

13.00-13.10 Inledning

13.10-13.20 Nya RAS, kort sammanfattning och nyheter

13.20-13.50 Föreläsning om ögonlysningsdiagnoser

13.50-14.10 Gruppdiskussion

14.10-14.20 Rast

14.20-14.30 Eventuella frågor besvaras

14.30-15.00 Föreläsning om patellaluxation

15.00-15.20 Gruppdiskussion

15.20-15.30 Rast

15.30-15.40 Eventuella frågor besvaras

15.40-16.10 Föreläsning valpning och valpningskomplikationer

16.10-16.30 Gruppdiskussion

16.30-16.40 Eventuella frågor som kommit upp besvaras.

16.40-17.00 Avslutning, utvärdering 

Hjärtligt välkomna.