Från 2021 så har Agriastipendiat utgått

Regler för Agria Stipendiat

 

FÖRDELNING AV AGRIA STIPENDIET FÖR BICHON BOLOGNESE &HAVANAIS CLUB

Klubben vill stimulera de ungdomar upp till 17 år, som på ett aktivt sätt aktiverar sig själva och sin hund i någon av de sporter som klubben bedriver. För tillfället så är det Rallylydnad, Agility och Junior handling som får del av Agriastipendiet. Fördelningen av de totalt 3000kr som ingår i Agriastipendiet beslutar styrelsen om inför kommande kalenderår.

Kubben har beslutat att 2016 års Agriastipendiat går till Junior handling och fördelas enligt följande.

Åldersgrupp 10-13, förstapris 1000kr och andrapris 500kr. Finns ingen andrapristagare fördelas 500kr på övriga 3 deltagare 500kr/3 st. = 166kr. Finns ingen tävlande i åldersgruppen 10-13 år går hela summan till åldersgruppen 14-17 år och fördelas 2000kr till 1:an och 1000kr 2:an. Finns ingen 2:a får förstapristagaren 3000kr.

Åldersgrupp 14-17, förstapris 1000kr och andrapris 500kr. Finns ingen andrapristagare fördelas 500kr på övriga 3 deltagare 500kr/3 st. = 166kr. Finns ingen tävlande i åldersgruppen 14-17 år går summan till åldersgruppen 10-13 år och fördelas 2000kr till 1:an och 1000kr 2:an. Finns ingen 2:a får förstapristagaren 3000kr.

2017 FÖRDELAR KLUBBEN AGRIASTIPENDIET TILL RALLYLYDNAD, AGILITY OCH JUNIOR HANDLING.

Som förstapristagare utgår 500kr till respektive 1:a ( 1:a i junior handling 10år - 13år. 1:a i Junior handling 14år – 17år. 1:a Rallylydnad och 1:a Agility. )

Som andrapristagare utgår 250kr till respektive 2:a ( 2:a i junior handling 10år - 13år. 2:a i Junior handling 14år – 17år. 2:a Rallylydnad och 2:a Agility. )

Finns ingen andrapristagare i någon av de klasser som ovan nämnts delas de lika i övriga klasser.

Exp. vi har 4st. förstapristagare men endast 2 st. andrapristagare, då finns det 500kr att fördela på 6 st. tävlande 500kr/6 st. deltagare = 83 kr.

Finns det ingen tävlande i exp. Agility så finns det 750kr att fördela på 6 st. tävlande 750kr/6 st. deltagare = 125 kr.

Finns det ingen andrapristagare i exp. Juniorhandling 14år – 17år så fördelas 250kr/7 st. = 35kr.

Styrelsen för BBHC