Verksamhetsplan BBHC styrelse 2017

Genom följande verksamhetsplan vill vi skapa goda förutsättningar för hunden och hundägaren, främja intresset för en sund avel, samt sprida kunskap om hundens beteende, fostran, utbildning och vård. Detta utför vi bl.a. genom att:

 • Informera och stödja medlemmarna

 • Hålla minst 4 st. styrelsemöten

 • Ge ut 4 nummer av BBHC-vännen

 • Arrangera BBHC Specialen i Ronneby lördagen den 13 augusti

 • Genomföra BBHC:s tävling vinstrikaste veteran, vuxen och valp i våra raser

 • Genomföra BBHC:s tävling om klubbens framgångsrikaste Juniorhandler

 • Genomföra agilitybarometern tävlan om klubbens framgångsrikaste agilityhund

 • Genomföra rallylydnadsbarometern tävlan om klubbens framgångsrikaste rallylydnadshund

 • Planera för avelskonferens/BBHC träff under 2017

 • Genomföra utbildning av styrelsemedlem till Certifierad utställningsarrangör

 • Samtliga styrelsemedlemmar ska genomgå utbildningen i föreningsteknik

 • Arrangera rasmonter på Stora Stockholm i december

 • Genom kontaktombuden arrangera träffar, hundpromenader
  mm. för medlemmarna

 • Genom avelskommittén följa upp RAS, sammanställa och redovisa
  veterinära hälsoundersökningar, bistå med råd i avelsfrågor och inavelsberäkningar samt skriva artiklar i BBHC vännen

 • Deltaga i SDHK: s fullmäktige samt vid behov i kurser och konferenser arrangerade av SDHK eller SKK

 • Hålla hemsida och Facebooksida uppdaterad

 • Ha försäljning av medlemsartiklar via BBHC-shopen

 • Genomföra minst ett samarrangemang med SDHK