Verksamhetsplan BBHC styrelse 2019

Genom följande verksamhetsplan vill vi skapa goda förutsättningar för hunden och hundägaren, främja intresset för en sund avel, samt sprida kunskap om hundens beteende, fostran, utbildning och vård. Detta utför vi bland annat genom att:

 

 • Informera och stödja medlemmarna

 • Hålla minst 4 st. styrelsemöten

 • Ge ut 4 nummer av BBHC-vännen

 • Arrangera BBHC Special i Askersund lördagen den 10 augusti

 • Genomföra BBHC:s tävling vinstrikaste veteran, vuxen och valp i våra raser

 • Genomföra BBHC:s tävling om klubbens framgångsrikaste Juniorhandler

 • Genomföra agilitypokalen tävlan om klubbens framgångsrikaste agilityhund

 • Genomföra viltspårpokalen tävlan om klubbens framgångsrikaste viltspårhund

 • Genomföra rallylydnadspokalen tävlan om klubbens framgångsrikaste rallylydnadshund

 • Genomföra uppfödarpokalen tävlan om klubbens vinstrikaste uppfödare

 • Planera för uppfödarträffar/BBHC träff under 2019

 • Samtliga styrelsemedlemmar ska genomgå utbildningen i föreningsteknik

 • Arrangera rasmonter på Stora Stockholm i december

 • Genom kontaktombuden arrangera träffar, hundpromenader
  mm. för medlemmarna

 • Genom avelskommittén följa upp RAS, sammanställa och redovisa
  veterinära hälsoundersökningar, bistå med råd i avelsfrågor och inavelsberäkningar samt skriva artiklar i BBHC vännen

 • Deltaga i SDHK: s fullmäktige samt vid behov i kurser och konferenser arrangerade av SDHK eller SKK

 • Hålla hemsida och Facebooksida uppdaterad

 • Ha försäljning av medlemsartiklar via BBHC-shopen