Statuter för Pokaltävlan

 

   Instiftad av Bichon Bolognese & Havanais Club

 1. Tävlingen räknas per kalenderår och är endast öppen för BBHC:s medlemmar. För att få tillgodoräkna sig sin hunds poäng måste medlemsavgiften vara inbetald före ifrågavarande utställning.

  Ägarstatus: Ägarstatusen i SKK:s Hunddata-register gäller. Vid fodervärdsavtal där fodervärden står angiven som ägare i SKKs Hunddata ska ägaren anmäla till ansvarig för Pokaltävlan om annan person än den som är registrerad i SKKs Hunddata ska stå som ägare och tävlande i Pokaltävlan.

 2. Poängberättigade är alla officiella utställningar i Sverige.

 3. Endast hundar som deltar i officiell klass äger rätt att tävla om priset (från nio mån.)

 4. Det finns en egen klass för veteranhundar. Från och med det år hunden fyller 8 år har den rätt att tävla i veteranklass. Du kan då välja mellan vuxen eller veteranklass. Statuterna är samma som för vuxenklass.

 5. Det finns en egen klass för Agility och en egen klass för Juniorhandling. Statuterna är samma som för vuxen klass.

 6. Poäng från hundens fem(5) bästa utställningar räknas.

 7. Skulle två hundar komma på lika många poäng räknas (6) utställningar (gäller endast första placeringen, övriga placeringar får stå delade).

 8. Tre inteckningar av samma hund eller ägare erhåller pokalen för alltid.

 9. Pokalen till bästa hund oavsett kön utdelas på årsmötet, skänks av BBHC.

 10. OBSERVERA! Inteckningar. Vinnaren av inteckningen ombesörjer gravyr på pokalens sockel.

 11. Kokarder till de 5 bästa hanarna och 5 bästa tikarna på listan utdelas på årsmötet, skänks av BBHC.

  Kokarder till de 5 bästa i Agility och de 5 bästa i Juniorhandling på listan utdelas på årsmötet, skänks av BBHC.

 12. Poängberäkning:

  BIR = 10 poäng + 1 poäng för övriga deltagande Bichon Bolognese resp. Havanais i officiell klass.

  BIM = 7 poäng + 1 poäng för varje deltagande Bichon Bolognese resp. Havanais i officiell klass inom könet.

  2:a placering = 5 p, 3:a placering= 4 p, 4:e placering = 3 p. + 1 poäng för varje deltagande  Bichon  Bolognese resp. Havanais i officiell klass inom könet.

  De nya regler gällande från 2011-01-11 för hela Norden innebär att i Konkurrensbedömning placeras i klassen deltagande hundar inbördes i ordningen 1.a, 2:a, 3:a och 4:a. M a o placeras endast fyra hundar. Poängberäkning i Pokaltävlan för en hund placerad på 5:e plats försvinner därmed.

  OBS! Det är bara antalet deltagande hundar man får räkna!

  De som är anmälda men inte kommer till start räknas inte som slagna hundar.

   

  Poängberäkning Veteran:

  Poängberäkning för veteran är sådan att BIR-veteran erhåller 10 p + totalt antalet slagna hundar i veteranklass, BIM-veteran erhåller 7 p + 1 poäng per antal slagen hund i sin klass. Veteraner som erhåller ck och placerar sig i Bästa Hane/Bästa Tik klass, erhåller även poäng för denna placering enligt:

  BIR-placering = 10 p, BIM –placering = 7 p, 2:a placering = 5 p, 3:e placering= 4 p, 4:e placering = 3 p.

  Innebörden i statuterna ska vara att en veteran kan välja att tävla i Pokaltävlan Vuxenklass eller Veteranklass. Hund anmäld i veteran räknas med automatik i veteranklass, men man har också möjlighet att senast 14 dagar efter utställning meddela ansvarig för poängberäkningen att man i stället vill tillgodoräkna sig poängen i Vuxen-klassen. Erhållna poäng i själva veteranklassen kan inte räknas med i Pokaltävlan för vuxenklassen. Man kan inte heller efteråt flytta över poäng från veteranklassen till vuxenklassen.

   

   

  Poängberäkning vid BIS-placering SDHK/ BIG-placering på SKK utställning

   

  BIS-placering vid SDHK-utställning jämställs med BIG-placering på SKK -utställning enligt nedan:

   

  BIS-SDHK/BIG-SKK 

  1:a Best in Show / Best in Group                                            20 poäng

  2:a plats                                                                               18 poäng

  3:e plats                                                                               16 poäng

  4:e plats                                                                               14 poäng

  Poängberäkningen gäller även BIS-valp och BIS-veteran.

  Regler för tävlan om Årets vinstrikaste valp

  Se statuterna 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 samt 12 som gäller för årets vinstrikaste hanvalp och valptik.

  OBS! statut 11 – kokard till de 5 bästa hanvalparna och de 5 bästa tikvalparna.

  Endast valpklassresultat på av SKK eller SDHK arrangerad officiell utställning räknas. 

 13. Registrering av titlar 

  De av våra hundar som erhållit internationell titel får använda denna inom Rasklubben trots att den inte registreras av SKK. Innehavaren till titeln ska skicka in bevis på erhållen titel till ansvarig för Pokaltävlan.

    14.  Endast BBHC:s årsmöte äger rätt att ändra statuterna.

Uppfödarpokalen- statuer

 

Tävlan om årets uppfödarpokal är öppen för uppfödare som är medlemmar i och är anslutna till BBHC. Observera att uppfödaren endast får delta med hundar födda i samma prefix som kenneln han/hon driver idag och som är godkänt av SKK samt som ligger med på Uppfödarlistan på rasklubbens hemsida.

Både ägaren/ägarna till de deltagande hundarna samt uppfödaren skall ha varit medlem/medlemmar i BBHC vid samtliga utställningstillfällen som är poänggivande, samt vid fastställande av det slutgiltiga resultatet för Årets Uppfödare.

När uppfödaren sedan skickar in dessa resultat till klubben, ska det framgå vilka hundar det gäller (namn och reg.nr), datum för utställning och vilka poäng uppfödargruppen är berättigad till. 

Resultaten skickas till;

Lena Öhlund

Parkgatan 10

462 54 Brålanda

Tel. 073-517 19 19

ledamot2@bbhc.nu

Listan presenteras sedan på hemsidan och Årets uppfödare erhåller klubbens vandringspris på årsmötet. Den uppfödare som erhåller pokalen vid 3 tillfällen, tillfaller pokalen vinnaren för gott.

Sista resultat för tävlingsåret ska rapporteras senast 31 jan året därpå. Resultat som rapporteras efter 31 jan tas inte med i resultatredovisningen eller sammanräkningen för Årets Uppfödarpokal.

 

Poängberäkning med uppfödargrupp

BIS-1: 20 poäng

BIS-2: 18 poäng

BIS-3: 16 poäng

BIS-4: 14 poäng

Poängen gäller oavsett om det är en SDHK eller SKK utställning  

             

Endast uppfödarklassresultat på av SKK eller SDHK arrangerad officiell utställning räknas.

Regler Juniorhandling

För att få tävla i Juniorhandling och räkna resultat måste du dels vara medlem eller familjemedlem i BBHC samt vara medlem i Svensk hundungdom http://www.skk.se/sv/SHU/ (sist nämnt gäller för att få tävla i Juniorhandling generellt). I BBHC:s Pokaltävlan får du endast räkna resultat där du tävlat med någon av våra raser - Bichon Havanais eller Bolognese. 
Maila över resultat med följande innehåll:
Var ni har tävlat, datum, hur många deltagare där var (som kom till start),
vilken poäng ni fått och vilken hund och ras (Havanais eller Bolognese) ni tävlat med. 
Uppgifter om poäng m.m finns för dem att 
hämta på Handling Resultat 2016

Skicka gärna in en bild av dig och din hundkompis så vi får se våra duktiga handlers, skicka till

Henriette Guldbaek Angelin  
Fajansvägen 61  
238 42 Oxie  
Tel. 070-600 39 31  
juniorhandling@bbhc.nu

Statuterför Rallylydnad

 

BBHC:s Rallylydnadspokal

Tävlingen räknas per kalenderår och är endast öppen för BBHC:s medlemmar. För att få tillgodoräkna sig sin hunds poäng måste medlemsavgiften vara betald före det första tävlingstillfälle man vill ska räknas.

Det är hundens deltagande som räknas, alltså behöver inte föraren vara densamma vid varje tävling.

Endast resultat från officiella klasser får räknas i tävlingen om BBHC:s rallylydnadspokal.

Om två hundar får samma resultat tillfaller priset den hund som tillgodoräknat sig poäng från de högsta klasserna. Gäller endast förstaplatsen, övriga placeringar får stå delade.

För vinst av rallylydnadspokalen sammanräknas poäng från samtliga klasser hunden deltagit i. Resultat skall vara införda senast 31/1.

Resultat som inkommer senare lämnas utan avseende. Rallylydnadspokalen delas ut på årsmötet och skänks av BBHC.

Vinnaren får själv stå för gravyr på pokalens sockel. Kokarder till de fem bästa hundarna delas på årsmötet och skänks av BBHC.

Om samma hund vinner Rallylydnadspokalen sammanlagt tre gånger får hunden behålla 
pokalen.

"Med hänvisning till årsmötet där det beslutades att uppdatera poängtabell för rallylydnadspokalen efter de nya nivåerna för godkänt i de olika klasserna. Så kommer härmed en påminnelse om hur ni ska räkna era tävlingen för år 2018. 

Kvalificerande resultat är:
minst 70 poäng i nybörjarklass 
minst 75 poäng i fortsättningsklass 
minst 80 poäng i avancerad klass 
minst 90 poäng i mästarklass

Nybörjarklass 

70-79p = 2p
80-89 p = 3p
90-100p = 4p

Fortsättning (kvalificerat resultat ny gräns 75p)
75-79p = 3p
80-89 p = 4p
90-100p = 5p


Avancerad (kvalificerat resultat ny gräns 80p)
80-89 p = 5p
90-100p = 6p


Mästarklass kvalificerat resultat ny gräns 90 p)
90-100p = 7p

Certifikat = 2

Champion titel = 5 poäng 

 

Poängen räknas för max 5 officiella tävlingar.

Du skickar själv in resultaten och kan när som helst under året byta ut dem.

Resultaten skickas till Sandra Malmberg på

mail : rallylydnadpokalen@bbhc.nu

 

Statuter Agility

 

Tävlingen räknas per kalenderår och är endast öppen för BBHC:s medlemmar. För att få tillgodoräkna sig sin hunds poäng måste medlemsavgiften vara betald före det första tävlingstillfälle man vill ska räknas. Det är hundens deltagande som räknas, alltså behöver inte föraren vara densamma vid varje tävling. Endast resultat från officiella klasser får räknas i tävlingen om BBHC:s agilitypokal. Poäng från hundens fem (5) bästa lopp per klass under året får räknas. Om två hundar får samma resultat i en klass räknas resultat från sex (6) tävlingar. Gäller endast förstaplatsen i en klass, övriga placeringar får stå delade. För vinst av Agilitypokalen sammanräknas poäng och bonuspoäng från samtliga de klasser hunden deltagit i. Agilitypokalen delas ut på årsmötet och skänks av BBHC. Vinnaren får själv stå för gravyr på pokalens sockel. Kokarder till de fem bästa i varje klass delas på årsmötet och skänks av BBHC. Om samma hund vinner Agilitypokalen sammanlagt tre gånger får hunden behålla pokalen.

Resultat mejlas till Malin Levin
Mail: agilitypokalen@bbhc.nu

Poängberäkning för enskilda agilitylopp: Klass 1

Klass 2

Klass 3

1:a = 10 poäng

1:a = 20 poäng

1:a = 40 poäng

2:a = 9 poäng

2:a = 19 poäng

2:a = 39 poäng

3:a = 8 poäng

3:a = 18 poäng

3:a = 38 poäng

4:a = 7 poäng

4:a = 17 poäng

4:a = 37 poäng

5-6 = 6 poäng

5-6 = 16 poäng

5-6 = 36 poäng

7-8 = 5 poäng

7-8 = 15 poäng

7-8 = 35 poäng

9-10 = 4 poäng

9-10 = 14 poäng

9-10 = 34 poäng

11-15 = 3 poäng

11-15 = 13 poäng

11-15 = 33 poäng

16-20 = 2 poäng

16-20 = 12 poäng

16-20 = 32 poäng

Genomfört lopp efter placering 20 ger 1 poäng (Ej vid diskvalificering.).

Genomfört lopp efter placering 20 ger 5 poäng (Ej vid diskvalificering.)

Genomfört lopp efter placering 20 ger 15 poäng (Ej vid diskvalificering.)

1. Tilläggspoäng: Vid noll hinderfel = 5 p Vid noll tidspel i klass 1 = 5 p Vid noll tidspel i klass 2 = 15 p Vid noll tidsfel i klass 3 = 45 p Pinne: Klass 1 = 5 p Klass 2 = 25 p

Klass 3, SM-pinne = 50 p Uppflyttning:

Uppflyttning till klass 2 = 10 p

Uppflyttning till klass 3 = 25 p

Certifikat och champion, endast klass 3: Certifikat = 50 p Champion = 100 p

Poäng till Årets agilityhund (placering 1-10 i klass 3, 0 hinderfel och 0 tidsfel):

Bonus: 50 p

2. Tilläggspoäng när hundens fem bästa lopp är sammanräknade:

För sammanlagd vinst i klass 1 får hunden 10 pluspoäng.

För sammanlagd vinst i klass 2 får hunden 25 pluspoäng.

För sammanlagd vinst i klass 3 får hunden 50 pluspoäng.

Statuter Viltspår

 

1. Tävlingen räknas per kalenderår och är endast öppen för BBHC:s medlemmar. För att få tillgodoräkna sig sin hunds poäng måste medlemsavgiften vara betald före det första tävlingstillfället. Hunden skall vara registrerad i SKK.

2. Endast officiella viltspårprov får medräknas.

3. Poängberäkning

Anlagsprov: 10 p

1.a pris i öppenklass 20 p

2.a pris i öppenklass 10 p

3.e pris i öppenklass 5 p

Hederspris 10 p

Championat i Sverige eller

annat land 20 p

Max 5 viltspårprov får lämnas in, poängberäkningen räknas från de 3 bästa resultaten.

Vid samma poäng tittar man på fler prov bakåt.

Max 2 prov för samma domare.

Anmälan till Årets bästa viltspårs-Bolognese/Havanais skickas till:

viltpokalen@bbhc.nu

Med anmälan skall följande vara med:

Kennelnamn på hunden och registreringsnummer

på hunden, ägarens namn, kopia på viltspårsprotokollet.

Statuter för Årets Debutant

Årets Debutant blir den tik och hane i respektive ras som under året debuterat i officiell klass i Sverige och som blivit högst placerad på listan i BBHC’s pokaltävling.

Hundar som fyllt 2 år före innevarande år deltar inte i tävlingen som Årets Debutant.

Deltagande hund ska både vara registrerad och bosatt i Sverige.

Andra listor i pokaltävlan såsom Bästa valp eller Bästa veteran räknas inte med.

 

Resultatberäkning Melissa Wästgård
mestwest@hotmail.com