Rasspecialen 2020

BBHC styrelse har idag 17/7 fattat beslut att ställa in 2020års rasspecial.

BBHC har idag varit i kontakt med SKK tävlingsavdelning ang. vår rasspecial.
BBHC fick rådet att vi ska avvakta beslut vad det gäller vår rasspecial som är planerad till 22/8.

Vi kan köra vår rasspecialen om vi följer de rekommendationer som finns på SKK hemsida, men som sagt så tycker SKK att vi ska avvakta och följa händelseutvecklingen på SKK hemsida.
Styrelsen kommer under vecka 25 ha ett styrelsemöte för att avhandla hur vi ska göra med vår rasspecial.

Viktig Corona

https://www.skk.se/sv/skk-och-covid-19/tillfallig-dispens-vid-avel/

Bichon havanais&bolognese har inte krav på utförda hälsotester för registrering av valpar. Därför omfattas inte vår ras av SKK:s generella dispens. Däremot har BBHC som avelsrekommendation att vissa hälsotester skall vara utförda före parning ändå (se http://www.bbhc.se/430687698).  
Vi uppmanar våra uppfödare att man så långt som möjligt skall göra rekommenderade hälsotester. Observera formuleringen på SKK:s hemsida:

 

”För din och dina valpköpares skull är det naturligtvis bäst om du trots rådande omständigheter gör ditt yttersta för att genomföra eventuella hälsotester, beskrivningar eller prov före parning.”

 

Om det inte går, meddela oss i avelsrådet! -Vi för in i kullstatistiken att anledningen till att man inte utfört hälsotesterna enligt rasklubbens rekommendation är rådande omständigheter med anledning av Covid 19. Vi rekommenderar även att man skall upplysa sina valpköpare om att hälsotesterna inte är utförda enligt rasklubbens rekommendationer. Vi förutsätter dessutom att hälsotesterna utförs så snart det är möjligt.

Medlemsförmån

Som medlem i BBHC blir du automatiskt medlem i SDHK (svenska dvärghundsklubben) som har ett samarbete med försäkringsbolaget Agria till förmån för dig som Bichon Havanaise och Bolognese ägare.
Samarbetet ger bl.a. dig som medlem i BBHC 10% premierabatt på Agrias enskilda hundförsäkringar.
För att erhålla medlemsrabatten så behöver du bara meddela Agria ditt medlemsnummer i BBHC. Rabatten kan inte kombineras med andra organisationsrabatter, som exempelvis medle...mskap i länsklubb inom Svenska Kennelklubben.

Stående påminnelse

Pssst, har du något att berätta om i vår medlemstidning BBHC-vännen? Har du tagit fina foton? Har din hund blivit champion? Har du som uppfödare fått intervjufrågor av redaktionen? Då är det dags att skicka in till bbhcvannen@bbhc.nu! Manusstopp 15/11 2020.