Aktivitetsträffar under våren 2018

Hemma hos reportage i Nya Hundsport

 

 

BBHC Rasspecial Luleå 17 augusti 2018

Påminnelse

Hej, då är det ett nytt år och dags att betala in medlemsavgift och länkavgift. För att få ett samanhängande medlemsskap så ska medlemsavgiften vara betal senas 31/1 2018.

Det är lätt att glöma men inbetalningskortet kom med senaste numet av BBHC vännen.

Det går också utmärkt att betala in på klubbens plusgirokonto 521622-1

Ny medarbetare till redaktionskommittén söks

Då Melissa Westergård flaggat för att hon vill trappa ned sin medverkan i redaktionen för BBHC vännen så har styrelsen beslutat att vi ska söka efter en ny medarbetare till redaktionen.
 
Lite kort ang. arbetsuppgifterna.
 
- Insamla material, artiklar o dyl. för BBHC Vännen.
- Hålla kontakt med redaktören och ansvarig utgivare.
- Vara redaktören behjälplig med olika skrivsysslor.
- Utforma och utkomma med 4 nummer av BBHC-vännen per år.
- Tidningens innehåll ska förse BBHCs medlemmar med information om klubbens aktiviteter samt delge medlemmarna information som berör klubbens raser.
- Redaktionskommittén ansvarar för distribution av material och kontakt med tryckeriet.
- Korrektur ska tillsändas och vara godkänt av ansvarig utgivare innan tidningen trycks och distribueras till medlemmarna.
 
Kravprofil.
 
Du måste ha tillgång till internet samt en dator där MS office och acrobat reader finns installerat.
Du bör ha god datakunskap samt vara insatt i MS office.
Du kommer jobba tillsammans i ett team och stundtals så kan tempot vara högt.
 
Skicka din ansökan till ordforande@bbhc.nu
 
Med vänliga hälsningar BBHC styrelse.

Frågor avelskonferensen 2017

Ni som var med på avelskonferensen, var med och påverka nästa konferens genom att svara på dessa frågor. Mejla svaren till sekreterare@bbhc.nu

Frågor avelskonferensen 2017

Ni som var med på avelskonferensen, var med och påverka nästa konferens genom att svara på dessa frågor. Mejla svaren till sekreterare@bbhc.nu

Medlemsförmån

Som medlem i BBHC blir du automatiskt medlem i SDHK (svenska dvärghundsklubben) som har ett samarbete med försäkringsbolaget Agria till förmån för dig som Bichon Havanaise och Bolognese ägare.
Samarbetet ger bl.a. dig som medlem i BBHC 10% premierabatt på Agrias enskilda hundförsäkringar.
För att erhålla medlemsrabatten så behöver du bara meddela Agria ditt medlemsnummer i BBHC. Rabatten kan inte kombineras med andra organisationsrabatter, som exempelvis medle...mskap i länsklubb inom Svenska Kennelklubben.

Stående påminnelse

Pssst, har du något att berätta om i vår medlemstidning BBHC-vännen? Har du tagit fina foton? Har din hund blivit champion? Har du som uppfödare fått intervjufrågor av redaktionen? Då är det dags att skicka in till bbhcvannen@bbhc.nu! Manusstopp 1/6 2018.