Aktivitetsträff Norra Stockholm

Se hit alla havanais- och bologneseägare i Stockholm! Vi ska ha en träff för alla intresserade i Bromma, Bällsta Allé, söndag den 3 februari. 

Vi träffas på den avgiftsfria parkeringen kl 11. Ta med eget fika.

Vi ser fram emot att få träffa så många som möjligt!

Hälsningar Norra Stockholms aktivitetsombud Melissa & Gerd

Uppfödarträff havanais 20181020

Aktivitetsträffar under 2018

Påminnelse

Hej, då är det ett nytt år och dags att betala in medlemsavgift och länkavgift. För att få ett samanhängande medlemsskap så ska medlemsavgiften vara betal senas 31/1 2019.

Det är lätt att glöma men inbetalningskortet kom med senaste numet av BBHC vännen.

Det går också utmärkt att betala in på klubbens plusgirokonto 521622-1

Medlemsförmån

Som medlem i BBHC blir du automatiskt medlem i SDHK (svenska dvärghundsklubben) som har ett samarbete med försäkringsbolaget Agria till förmån för dig som Bichon Havanaise och Bolognese ägare.
Samarbetet ger bl.a. dig som medlem i BBHC 10% premierabatt på Agrias enskilda hundförsäkringar.
För att erhålla medlemsrabatten så behöver du bara meddela Agria ditt medlemsnummer i BBHC. Rabatten kan inte kombineras med andra organisationsrabatter, som exempelvis medle...mskap i länsklubb inom Svenska Kennelklubben.

Stående påminnelse

Pssst, har du något att berätta om i vår medlemstidning BBHC-vännen? Har du tagit fina foton? Har din hund blivit champion? Har du som uppfödare fått intervjufrågor av redaktionen? Då är det dags att skicka in till bbhcvannen@bbhc.nu! Manusstopp 1/3 2019.