Kalender 2022

 

Årets kalender blev en succé och nu är det dags att göra en inför nästa år!

Välkommen att maila in Dina bilder till kalender2022@bbhc.nu senast den 20e oktober

 

Vi önskar att bilderna är högupplösta och oredigerade samt att de gärna kan förknippas med årstiderna.

 

Kalenderpris: 

125:-/st medlem

150:-/st icke medlem

Beställning av kalendern sker via kalender2022@bbhc.nu Betalning till BBHC:s plusgiro 52 16 22-1, märk betalningen ”Kalender” samt namn och antal.

 

(Ett urval av inskickade bilder kommer publiceras i kalendern).

Rosetter pokaltävlan

Om man önskar få sina rosetter från pokaltävlan 2020 så sätter man in 50kr på klubbens 

Plusgiro 52 16 22-1 samt meddelar medlemsansvarig så skickars rosetterna.

   
Henriette Guldbaek Angelin  
Tel. 070-600 39 31  
   
   
 

 

 

Hälsoundersökningar under pandemin

Det är ett fåtal uppfödare som har kontaktat oss om att de har haft mycket stora problem med att boka tider för ögonlysning pga. Covid-19. Det är inte konstigt, då vissa delar av landet har tillgång till ytterst få ögonlysare som täcker stora distrikt.
Om ögonlysare blir sjuka, eller t.o.m. slutar att jobba helt pga. de tillhör
riskgrupp, då blir det problem.

Styrelsen beslutade 2020-05-03 att lägga in den här texten på Hemsidan, i BBHC-vännen och på Facebook:

Bichon havanais&bolognese har inte krav på utförda hälsotester för registrering av valpar. Därför omfattas inte vår ras av SKK:s generella dispens. Däremot har BBHC som avelsrekommendation att vissa hälsotester skall vara utförda före parning ändå (se http://www.bbhc.se/430687698). Vi uppmanar våra uppfödare att man så långt som möjligt skall göra rekommenderade hälsotester.

Observera formuleringen på SKK:s hemsida: ”För din och dina valpköpares skull är det naturligtvis bäst om du trots rådande omständigheter gör ditt yttersta för att genomföra eventuella hälsotester, beskrivningar eller prov före parning.”

Om det inte går, meddela oss i avelsrådet! -Vi för in i kullstatistiken att anledningen till att man inte utfört hälsotesterna enligt rasklubbens rekommendation är rådande omständigheter med anledning av Covid-19. Vi rekommenderar även att man skall upplysa sina valpköpare om att hälsotesterna inte är utförda enligt rasklubbens rekommendationer. Vi förutsätter dessutom att hälsotesterna utförs så snart det är möjligt.

Observera att vi ställt kravet på att göra hälsoundersökningarna snarast möjligt efter parning och att man skulle upplysa sina valpköpare om att hälsotesterna inte varit utförda.
Det innebär inte att det är eller har varit ok att frångå avelsrekommendationerna och skylla på Covid-19.

Styrelsen beslutade 2021-03-31: Utifrån rapporter om att djurkliniker idag kan erbjuda Corona-anpassade besök på ett säkert sätt, så förväntas alla uppfödare att hälsoundersöka föräldradjur innan parning enligt de rekommendationer som tagits fram av avelsrådet.

Avelsrekommendationerna ska följas för att man skall få ha sin länk på BBHC:s hemsida. Kontroller kommer att ske fortlöpande under året och vid de fall där intyg saknas kontaktas berörd person. Denne får då 14 dagar på sig att komma in med en förklaring (eller kopia på utfört hälsotest) till den uppkomna situationen. Om en förklaring eller kopia inte kommit oss tillhanda efter 14 dagar tas länken bort från BBHC:s hemsida.

Nu vill vi blicka framåt och fokusera på de stora frågorna för vår ras och avelsarbetet!

Styrelsen och Avelsrådet genom Ordförande Lars Mossberg.

Hälsoenkät bolognese

Är du en bologneseägare, då behöver vi din hjälp med att fylla i hälsoenkät.

Du hittar hälsoenkäten här: https://forms.gle/DMDPkMpia2qoSDzn6

Det är viktigt att vi får in svar på enkäten då den ligger till grund för Rasspecifika Avelsstrategier, så varje svar räknas.

Tack på förhand för din medverkan.

BBHC pälsvård för havanais av och med Josefina Öhlund

Doping

Det har kommit in synpunkter från person/personer som menar att det förekommer fusk på utställning bland annat i form av att man målar nosen på hunden om den har dåligt/svagt nospigment för att den ska framstå som att den har ett bättre pigment än vad den har.
Detta är ingenting som styrelsen kan hantera utifrån enskilda utställare eller händelser.
Styrelsen hänvisar till den text som finns i SKK's Utställning och championatsregler under "Allmänna regler":
Doping och andra otillbörliga förhållanden
"Deltagande hund får inte vara skadad eller sjuk. Den får inte heller vara påverkad på otillbörligt sätt, det vill säga den får inte vara utsatt för åtgärd som otillbörligt kan påverka utseende, prestation, reaktion eller yttring av skada eller sjukdom."
Om man vet att det förekommer fusk på en utställning så ska man anmäla det till bestyrelsen på utställningsplatsen.
Styrelsen anser naturligtvis att fusk inte ska förekomma på utställning eller tävling och hoppas att alla medlemmar följer reglerna enligt SKK.

Medlemsförmån

Som medlem i BBHC blir du automatiskt medlem i SDHK (svenska dvärghundsklubben) som har ett samarbete med försäkringsbolaget Agria till förmån för dig som Bichon Havanaise och Bolognese ägare.
Samarbetet ger bl.a. dig som medlem i BBHC 10% premierabatt på Agrias enskilda hundförsäkringar.
För att erhålla medlemsrabatten så behöver du bara meddela Agria ditt medlemsnummer i BBHC. Rabatten kan inte kombineras med andra organisationsrabatter, som exempelvis medle...mskap i länsklubb inom Svenska Kennelklubben.

Stående påminnelse

Pssst, har du något att berätta om i vår medlemstidning BBHC-vännen? Har du tagit fina foton? Har din hund blivit champion? Har du som uppfödare fått intervjufrågor av redaktionen? Då är det dags att skicka in till bbhcvannen@bbhc.nu! Manusstopp 15/8 2021.