Ny medarbetare till redaktionskommittén söks

Då Melissa Westergård flaggat för att hon vill trappa ned sin medverkan i redaktionen för BBHC vännen så har styrelsen beslutat att vi ska söka efter en ny medarbetare till redaktionen.
 
Lite kort ang. arbetsuppgifterna.
 
- Insamla material, artiklar o dyl. för BBHC Vännen.
- Hålla kontakt med redaktören och ansvarig utgivare.
- Vara redaktören behjälplig med olika skrivsysslor.
- Utforma och utkomma med 4 nummer av BBHC-vännen per år.
- Tidningens innehåll ska förse BBHCs medlemmar med information om klubbens aktiviteter samt delge medlemmarna information som berör klubbens raser.
- Redaktionskommittén ansvarar för distribution av material och kontakt med tryckeriet.
- Korrektur ska tillsändas och vara godkänt av ansvarig utgivare innan tidningen trycks och distribueras till medlemmarna.
 
Kravprofil.
 
Du måste ha tillgång till internet samt en dator där MS office och acrobat reader finns installerat.
Du bör ha god datakunskap samt vara insatt i MS office.
Du kommer jobba tillsammans i ett team och stundtals så kan tempot vara högt.
 
Skicka din ansökan till ordforande@bbhc.nu
 
Med vänliga hälsningar BBHC styrelse.

Frågor avelskonferensen 2017

Ni som var med på avelskonferensen, var med och påverka nästa konferens genom att svara på dessa frågor. Mejla svaren till sekreterare@bbhc.nu

Frågor avelskonferensen 2017

Ni som var med på avelskonferensen, var med och påverka nästa konferens genom att svara på dessa frågor. Mejla svaren till sekreterare@bbhc.nu

Välkomna till Bichon Bolognes & Havanais rasmonter

Om ni har tänkt att besöka Stockholmsmässan i Älvsjö 16–17 december så kommer BBHC i år ha en rasmonter på plats. Vi kommer finnas på AR04:25 och visa upp våra raser och det kommer ges möjligheter att ställa frågor om det som rör våra raser.
Vi kommer köra bildspel och det kommer finnas lite tidningar från åren som gått samt bjuda på tilltugg.

Vi kommer också erbjuda möjlighet att bli medlem i klubben under 1 år med ett så kallat gåvomedlemskap som BBHC skänker. Kostnad är endast 125kr för boende i Sverige och 175kr för boende utomlands. Detta gäller nya medlemmar och kan endast tecknas i rasmontern under Stockholmsmässan 16–17 december. Gåvomedlemskapet har samma förmåner som ett fullvärdigt medlemskap.

Vi föredrar att ni som önskar bli medlem under Stockholmsmässan 16–17 december betalar med Swish.

 

Medlemsförmån

Som medlem i BBHC blir du automatiskt medlem i SDHK (svenska dvärghundsklubben) som har ett samarbete med försäkringsbolaget Agria till förmån för dig som Bichon Havanaise och Bolognese ägare.
Samarbetet ger bl.a. dig som medlem i BBHC 10% premierabatt på Agrias enskilda hundförsäkringar.
För att erhålla medlemsrabatten så behöver du bara meddela Agria ditt medlemsnummer i BBHC. Rabatten kan inte kombineras med andra organisationsrabatter, som exempelvis medle...mskap i länsklubb inom Svenska Kennelklubben.

Stående påminnelse

Pssst, har du något att berätta om i vår medlemstidning BBHC-vännen? Har du tagit fina foton? Har din hund blivit champion? Har du som uppfödare fått intervjufrågor av redaktionen? Då är det dags att skicka in till bbhcvannen@bbhc.nu! Manusstopp 1/3 2018.