Havanaiser i Pokaltävlan 2011-2015

2015

C.I.B DK V-13 NORD UCH SE V-15 EUW-15 NO V-15 Svankällans Robin Hood Ägare Susanne Kasberger

2014

C.I.B NO UCH SE V-14 SE UCH Facklans Manjana Ägare Helena Olofsson

2013

C.I.B SE V-12 NORD V-10 KBH V-10 NO V-08 V-12NORD UCH FI UCH Bùenazo`s viking Ägare Anna-Karin Jernberg

2012

C.I.B SE V-12 NORD V-10 KBH V-10 NO V-08 V-12NORD UCH FI UCH Bùenazo`s viking Ägare Anna-Karin Jernberg

2011

C.I.B SE V-12 NORD V-10 KBH V-10 NO V-08 V-12NORD UCH FI UCH Bùenazo`s viking Ägare Anna-Karin Jernberg

Bologneser Pokaltävlan 2011-2015

2015

NORD UCH NORD JV-14 SE JV-14,15 Meandi`s Striking Saxon Ägare Carina Johansson

2014

Aquavit Miss Monday Ägare Carina Johansson

2013

JWW-12 WW-13 SE UCH Aquavit Hotblooded Ägare Pia Sundqvist

2012

CH Nao Aphaia Ägare Carina Johansson

2011

Ch Aquavit Magic All The Way Ägare Carina Johansson

Havanaise Valpar Pokaltävlan 2011-2015

2015

Frisette`s X Factor Ägare Lillemor Flode`n Magnusson

2013

Skystar`s Louis Ägare Anna-Karin Jernberg

2011

Pelvix Midnight Heartache Ägare Tarja A Lundgren & Amanda Lundgren