Ombudskretsar

Aktivitetsombud för Sydvästkretsen
 
Louise "Lollo" Jönsson
 
073-330 85 72 
 
aktivitetsombudsydvast@bbhc.nu
 
Kristina Ermansson  
 
073-383 81 83
 
aktivitetsombudsydvast@bbhc.nu
 
*************************
 
Aktivitetsombud i Västrakretsen
 
Ulrika Kvarnström 
 
070-223 01 29
 
aktivitetsombudvastra@bbhc.nu
 
Nicka Bratland
 
070-710 38 53
 
aktivitetsombudvastra@bbhc.nu
 
*************************
 
Aktivitetsombud för Stockholmskretsen
 
Eva-Lotta Söderqvist
 
070-637 47 66
 
aktivitetsombudstockholm@bbhc.nu
 
Eva Karlsson
 
070-814 43 26
 
aktivitetsombudstockholm@bbhc.nu
 
*************************
 
Aktivitetsombud för Dalakretsen
 
Lisbeth Rosell
 
073-960 33 96
 
aktivitetsombuddalakretsen@bbhc.nu
 
*************************
 
Aktivitetsombud för Norrlansdkretsen
 
Harrieth Olofsson
 
070-976 58 98
 
aktivitetsombudnorrland@bbhc.nu
 
*************************