Ansvarig för aktivitetsombud

Ulrika Kvarnström
Ödenäs Östergården 310
441 95 Alingsås
Tel. 070-223 01 29
aktiv@bbhc.nu   

Ombudskretsar

Aktivitetsombud för Sydvästkretsen
 
Louise "Lollo" Jönsson
 
073-330 85 72  
 
Kristina Ermansson  
 
073-383 81 83
 
aktivitetsombudsydvast@bbhc.nu
 
***************************
 
Aktivitetsombud i Västrakretsen
 
Ulrika Kvarnström 
 
070-223 01 29
 
Nicka Bratland
 
070-710 38 53
 
aktivitetsombudvastra@bbhc.nu
 
***************************
 
Aktivitetsombud för Stockholmskretsen
 
 
 
Gerd Söderlund
 
073-251 96 50
 
aktivitetsombudnorrastockholm@bbhc.nu
 
***************************
 
Aktivitetsombud för Dalakretsen
 
Lisbeth Rosell
 
073-960 33 96
 
aktivitetsombuddalakretsen@bbhc.nu
 
***************************
 
Aktivitetsombud Hälsingland
 
Sara Karlsson
 
070-531 73 97
 
aktivitetsombudhalsinge@bbhc.nu 
 
***************************
 
Aktivitetsombud för Norrlansdkretsen
 
Helena Olofsson
 
070-250 90 94
 
aktivitetsombudnorrland@bbhc.nu
 
***************************