Ombudskretsar

Aktivitetsombud för Sydvästkretsen
 
Louise "Lollo" Jönsson
 
0451-621 52
 
aktivitetsombudsydvast@bbhc.nu  
 
Vakant
 
aktivitetsombudsydvast@bbhc.nu  
 
***********************************
 
Aktivitetsombud för Sydostkretsen
 
Kristina Nilsson
 
0480-47 21 58
 
aktivitetsombudsydost@bbhc.nu  
 
***********************************
 
Aktivitetsombud i Västrakretsen
 
Ulrika Kvarnström 
 
070-223 01 29
 
aktivitetsombudvastra@bbhc.nu  
 
Nicka Bratland
 
 
 
aktivitetsombudvastra@bbhc.nu  
 
***********************************
 
Aktivitetsombud för Stockholmskretsen
 
Eva-Lotta Söderqvist
 
070-637 47 66
 
aktivitetsombudstockholm@bbhc.nu  
 
Eva Karlsson
 
070-814 43 26
 
aktivitetsombudstockholm@bbhc.nu  
 
***********************************
 
Aktivitetsombud för Dalakretsen
 
Lisbeth Rosell
 
073-960 33 96
 
aktivitetsombuddalakretsen@bbhc.nu  
 
***********************************
 
Aktivitetsombud för Norrlansdkretsen
 
Harrieth Olofsson
 
070-976 58 98
 
aktivitetsombudnorrland@bbhc.nu  
 
***********************************