BBHC Vännen

Vår medlemstidning heter BBHC-Vännen och kommer ut med 4 nr/år. 
Sista veckan i mars, sista veckan i juni, sista veckan i september och innan jul i december.
Manusstopp är 15/2, 15/5, 15/8 och 15/11

Skicka gärna in bidrag till vår tidning!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Viktigt angående BBHC Vännen, allt material som ska till vår medlemstidning skickas bbhcvannen@bbhc.nu

Redaktionskommitté.
Mona-Elisa Flodén Hansson
Nicole Lindholm RoscherRedaktör

Hässleholms Tryckshop
Lena Gustafsson

Ansvarig utgivare
Lars Mossberg

Lars Mossberg
Ordförande BBHC.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Har du bytt adress?
Har du inte fått senaste numret av tidningen?

Kontakta medlemsansvarig:

Elise Alverönn 
Villstad Västanskog
333 91 Smålandsstenar
Tel. 070-339 78 79
medlemsansvarig@bbhc.nu

Om ni blivit medlem mellan 2 nummer och vill läsa
tidningen digitalt så mejla till medlemsansvarig@bbhc.nu eller ordforande@bbhc.nu
så får ni lösenordet.

Annonspriser 2020

Kommersiell annons ej medlem 900kr/helsida

Kommersiell annons medlem 450kr/helsida

Helsida medlem: 150 kr

- ej medlem: 900 kr

Halvsida medlem: 75 kr

- ej medlem: 500 kr

Kvartssida medlem: 50 kr

- ej medlem: 250 kr

Julannonser, endast färg:

Mittuppslag: 900 kr

Helsida: 350 kr

Halvsida: 200 kr

Championannons, Rallylydnad, Agitity och Viltspår så är halvsida gratis

Championannons, Rallylydnad, Agitity och Viltspår så kostar en helsida 100 kr

BBHC Nr 2 21

För att kunna läsa tidningen så måste ni ha Adobe Reader installerat.

BBHC 1 2021

För att kunna läsa tidningen så måste ni ha Adobe Reader installerat.

BBHC 4 2020

För att kunna läsa tidningen så måste ni ha Adobe Reader installerat.

BBHC 3 2020

För att kunna läsa tidningen så måste ni ha Adobe Reader installerat.

BBHC 2 2020

För att kunna läsa tidningen så måste ni ha Adobe Reader installerat.

BBHC 1 2020

För att kunna läsa tidningen så måste ni ha Adobe Reader installerat.

BBHC 4 2019

För att kunna läsa tidningen så måste ni ha Adobe Reader installerat.

BBHC 3 2019

För att kunna läsa tidningen så måste ni ha Adobe Reader installerat.

BBHC 2 2019

För att kunna läsa tidningen så måste ni ha Adobe Reader installerat.

BBHC 1 2019

För att kunna läsa tidningen så måste ni ha Adobe Reader installerat.

BBHC 4 2018

För att kunna läsa tidningen så måste ni ha Adobe Reader installerat.

BBHC 3 2018

För att kunna läsa tidningen så måste ni ha Adobe Reader installerat.

BBHC 2 2018

För att kunna läsa tidningen så måste ni ha Adobe Reader installerat.

BBHC 1 2018

För att kunna läsa tidningen så måste ni ha Adobe Reader installerat.

BBHC 4 2017

För att kunna läsa tidningen så måste ni ha Adobe Reader installerat.

BBHC 3 2017

För att kunna läsa tidningen så måste ni ha Adobe Reader installerat.

BBHC 2 2017

För att kunna läsa tidningen så måste ni ha Adobe Reader installerat.

BBHC 1 2017

För att kunna läsa tidningen så måste ni ha Adobe Reader installerat.

BBHC 4 2016

För att kunna läsa tidningen så måste ni ha Adobe Reader installerat.

BBHC 3 2016

För att kunna läsa tidningen så måste ni ha Adobe Reader installerat.

BBHC 2 2016

För att kunna läsa tidningen så måste ni ha Adobe Reader installerat.

BBHC 1 2016

För att kunna läsa tidningen så måste ni ha Adobe Reader installerat.

BBHC 4 2015

För att kunna läsa tidningen så måste ni ha Adobe Reader installerat.

BBHC 3 2015

För att kunna läsa tidningen så måste ni ha Adobe Reader installerat.

BBHC 2 2015

För att kunna läsa tidningen så måste ni ha Adobe Reader installerat.

BBHC 1 2015

För att kunna läsa tidningen så måste ni ha Adobe Reader installerat.

BBHC 4 2014

För att kunna läsa tidningen så måste ni ha Adobe Reader installerat.

BBHC 3 2014

För att kunna läsa tidningen så måste ni ha Adobe Reader installerat.

BBHC 2 2014

För att kunna läsa tidningen så måste ni ha Adobe Reader installerat.

BBHC 1 2014

För att kunna läsa tidningen så måste ni ha Adobe Reader installerat.