Rasinformation

Här tillhandahåller vi information för dig som önskar skaffa en Bolognese eller Havanais att dela er tillvaro tillsammans med. Det finns mycket att tänka på när man skaffar hund och vår förhoppning är att du ska få den information som du behöver för att ditt hundköp ska bli lyckat.

Bolognese   Havanais
     
Nicole Waldemarsdotter   Christina Eriksen
Tolita 18   Dravö Hemhagen
665 92 Kil   333 73 Bredaryd
Tel. 070-286 66 27   Tel. 070-821 37 35
bolognese@bbhc.nu   havanais@bbhc.nu

Regler länk/valphänvisning på BBHC hemsida

Från 1/5 2017 införde vi nya regler för att ha en länk på vår hemsida. För att ha länk/valphänvisning på hemsidan måste man vara medlem i klubben. Länk på hemsidan ska garantera valpköparna att föräldradjuren är hälsoundersökta enligt R.A.S, en förlängning av vår gemensamma strävan efter att behålla våra raser friska. Syftet är att säkerställa våra rasers hälsostatus inför kommande generationer. Uppfödare/kulltagare som vill ha sin länk på BBHC:s hemsida måste följa reglerna gällande hälsokontroller i respektive R.A.S.

Det innebär följande:

Hälsoundersökningar skall vara gjord FÖRE parning. Patella, 0/0 (se reglerna för patella under avel) gällande Havanais och "känd patella status" gällande Bolognese. Hundar (gäller både tikar och hanar) som används i avel ska vara ögonlysta inom 1 år före parning till dess att de uppnår en ålder av minst 6 år. Det innebär att t.ex. hanar som parar vid en ålder högre än 7 år inte kräver ögonlysning inom 1 år före parning om den senaste ögonlysningen är gjord efter att hunden fyllt 6 år. Vid parning med hane från utlandet gäller att kopia på hälsoresultat skickas till avelsrådet, annars tas länken bort från hemsidan. Kopia på samtliga hälsotester genomförda på föräldradjur från utlandet ska sändas till avelsrådet för notering. Detta gäller även i de fall en tik från annat land lånas in för parning/valpning. Kontroller kommer att ske fortlöpande under året och vid de fall där intyg saknas kontaktas berörd person. Denna får då 14 dagar på sig att komma in med en förklaring (eller kopia på utfört hälsotest) till den uppkomna situationen. Om en förklaring eller kopia inte kommit oss tillhanda efter 14 dagar tas länken bort från BBHC:s hemsida.

För valphänvisning finns en anmälningsblankett som kan skrivas ut från BBHC:s hemsida, fyll i uppgifter och skickas med post eller e-post till valp hänvisaren. Valphänvisningen gäller i 2 månader fr.o.m. att anmälan kommit hänvisaren tillhanda. Efter dessa 2 månader kan valphänvisningen förlängas med 1 månad om det finns valp/valpar kvar att sälja. Önskas förlängning av hänvisningsperioden efter 2 månader måste detta meddelas valphänvisaren. 1 bild på valpkullen får publiceras. Valphänvisningen gäller 1 gång/kull. Uppfödaren är skyldig att omedelbart anmäla till valphänvisaren när alla valpar är sålda.

Välphänvisning blankett ny 2015