Bolognese uppfödare

SÖDRA SVERIGE  MELLERSTA SVERIGE  NORRA SVERIGE 
     
Amore Amorinas Friends of Bolo  
Britt Skarhammar Nicole Waldemarsdotter Näslund   
Helsingborg Kil  
SKÅNE VÄRMLAND  
Hemsida Hemsida  
info@bolognese-amore.se friendsofbolo@telia.com  
     
  Xan-Liz  
  Inger & Åke Ohlson  
  Karlstad  
  VÄRMLAND  
  Hemsida  
  Inger_ohlson@hotmail.com