Regler för länk på hemsidan

Regler länk/valphänvisning på BBHC hemsida

Från 1/5 2017 införde vi nya regler för att ha en länk på vår hemsida.
För att ha länk/valphänvisning på hemsidan ska man vara medlem i klubben.
Länk på hemsidan ska garantera valpköparna att föräldradjuren är hälsoundersökta enligt R.A.S, en förlängning av vår gemensamma strävan efter att behålla våra raser friska.
Syftet är att säkerställa våra rasers hälsostatus inför kommande generationer.
Uppfödare/kulltagare, hanhunsägare som vill ha sin länk på BBHC:s hemsida måste följa reglerna gällande hälsokontroller i respektive R.A.S.

Kontroller kommer att ske fortlöpande under året och vid de fall där intyg saknas kontaktas berörd person. Denne får då 14 dagar på sig att komma in med en förklaring (eller kopia på utfört hälsotest)
till den uppkomna situationen. Om en förklaring eller kopia inte kommit oss
tillhanda efter 14 dagar tas länken bort från BBHC:s hemsida.

Länk på hemsidan

Länkhänvisning på BBHC:s hemsida

Som medlem i BBHC kan Du få en länkhänvisning till Din hemsida från BBHC:s webbplats samt max en e-postadress/länk för en kostnad av 210 kr/år.

Vid erhållande av nytt kennelnamn och en önskan om länk på BBHC:s hemsida, måste en kopia av godkänt namndiplom från SKK mejlas till medlemsansvarig@bbhc.nu  

Medlemsavgiften måste vara BBHC tillhanda innan länkhänvisningen kan påbörjas, och gäller endast fullbetalande medlemmar i BBHC.

Är man uppfödare av både rasen havanais och bolognese och vill ha länkhänvisning för båda raserna på BBHC:s hemsida är kostnaden 210 kr/ras.

 

Från styrelsemöte 11/4 2018

"13. Förslag, uppfödare som ger 3 st. Gåvomedlemskap får gratis länkhänvisning.

Beslutas att under 2019 och 2020 ha en provperiod för att på detta sätt försöka locka till att öka medlemsantalet. Gäller givna Gåvomedlemskap från 2018 och påverkar länkavgiften under kommande år."

 

Hanhudslänk
Om man vill ha sin hanhundslänk på hemsidan så är det samma regler som för uppfödarlänk. Länkavgiften är 210kr.

Länkarna kommer ligga under uppfödare och det kommer var en för Avelshanar bolognes och en för Avelshanar havanais.

Länken kan vara en hemsida, e-post, telefonnummer eller bara hemadress.

Har man redan länk på hemsidan så är det okej att sätta upp sig på hanhundslänksidan utan kostnad om man vill, men man måste då meddela webmastern att man vill stå med på hanhundslänkar.

 

Tillvägagångssätt för upprättande av uppfödarlänk/hanhundslänk:
uppge och skicka namn, kennelnamn, bostadsort, hemsideadressen som länkhänvisningen avser gälla för samt e-postadress (max en e-postadress/länk),
till
medlemsansvarig@bbhc.nu   

Uppge eventuellt telefonnummer om hemsida saknas.

Om du saknar hemsida och önskar enbart text hänvisning så hjälper vi gärna till med det.  

Betalning:
Pengarna skickas till BBHC:s plusgiro 52 16 22-1
Ange på inbetalningen att det avser betalning av länkavgift.

Länkavgiften har förövrigt samma betalningsbrytpunkt som medlemsavgiften.
Om länkavgiften inte är betald efter brytpunkten 31/1 tas länken bort från BBHC:s hemsida.

Om länkavgift betalas in den 1/10 eller senare gäller betalningen även för nästkommande år under förutsättning att medlemsavgiften också betalas i tid. Annars tas länken bort.

Observera att länkar INTE automatiskt läggs ut på hemsidan igen efter att de
blivit bortplockade utan du måste aktivt kontakta medlemsansvarig medlemsansvarig@bbhc.nu 
och 
återigen uppge de uppgifter som ska läggas ut på BBHC:s hemsida, se reglerna ovan.

Styrelsen