SDHK - Svenska Dvärghundsklubben

SDHK Är en specialklubb för de förnärvarande 18 rasklubbarna som representerar 24 rasvarianter från FCI-grupp 9.

SDHK har ingen egen tidning utan informationen kommer ut på SDHK-sidorna i BBHC-vännen samt SDHK's hemsida.

I medlemsavgiften för BBHC ingår även medlemskap i
SDHK. 

SDHK's målsättning är att anordna 8 officiella utställningar/år, spridda över hela Sverige.

Läs mer om SDHK hemsida!