SDHK Fullmäktige 2018

 

Inbjuder till

RASKLUBBSKONFERENS

Lördagen den 24 mars kl 09.30 (Fika)

 

Program

10.00 konferensen startar

 1. Agnes T presenterar redaktörernas arbetsplats + OneNote & OneDrive

 2. GDPR- var hitta information om..

 3. Lotten R presenterar möjligheten med SHU-medlemskap

 4. Jubileum 2019 – samarbete

 5. Broschyr m SDHKs raser till Jubileumsåret?

 6. Regionsträffar i SDHKs regi? Öka intresset ”hund för alla”

 7. Idéer hur värva & behålla medlemmar – tillgängligt för alla, inte bara utställning

 8. SDHK-monter på Stora Stockholm & My Dog – 2019

 9. Föreningsteknikkurser

 10. BPH-kommittén

 11. Avel & Hälsa – vad kan kommittén hjälpa till med

 12. Brackyrådet – information

 

12.00 Lunch

13.00 FULLMÄKTIGE

SDHK - Svenska Dvärghundsklubben

SDHK Är en specialklubb för de förnärvarande 18 rasklubbarna som representerar 24 rasvarianter från FCI-grupp 9.

SDHK har ingen egen tidning utan informationen kommer ut på SDHK-sidorna i BBHC-vännen samt SDHK's hemsida.

I medlemsavgiften för BBHC ingår även medlemskap i
SDHK. 

SDHK's målsättning är att anordna 8 officiella utställningar/år, spridda över hela Sverige.

Läs mer om SDHK hemsida!
  

Fullmäktigehandlingar 2018

SDHK FULLMAKTIGEHANDLINGAR 2018