SDHK - Svenska Dvärghundsklubben

SDHK Är en specialklubb för de förnärvarande 18 rasklubbarna som representerar 24 rasvarianter från FCI-grupp 9.

SDHK har ingen egen tidning utan informationen kommer ut på SDHK-sidorna i BBHC-vännen samt SDHK's hemsida.

I medlemsavgiften för BBHC ingår även medlemskap i
SDHK. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


SDHK's målsättning är att anordna 8 officiella utställningar/år, spridda över hela Sverige.

Läs mer om SDHK hemsida!
 

Fullmäktige

Preliminärt program: 2017-03-04

09.30  Samling med kaffe

10.00-12.00  Rasklubbskonferens

Avel och hälsa informerar

– avelsrådskonferens & BPH

SDHK:s 20-årsjubileum

Agria stipendium - rasklubbarnas statuter

Utbildning /aktiviteter -på vilka orter?

-  Kurs i föreningsteknik

- Anatomikurs

Medarbetare till avelskommittén

Rasklubbarna utställningskritiker arkivera 2 år

'SKK domarutbildning trubbnosraser

12.00-13.00        Lunch

13.00 – ca 15.00  SDHK Fullmäktige

15.00 (ca)            Kaffe och avslutning

FULLMAKTIGEHANDLINGAR

SDHK Fullmäktige 2017-03-04